Eksamid ja tasemetööd


Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a; 
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a; 
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. A.  

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
4. klassitasemetööõppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. A.

7. klassitasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. A. 

 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 
  A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 
  A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a; 
  A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. A. 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a; 
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a; 
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. A.  

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
4. klassitasemetööõppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. A.

7. klassitasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
  2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. A. 

 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
  A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 
  A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 
  A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a; 
  A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. A.