Konsultatsioonide ajad


Aine Õpetaja Nädalapäev Kellaaeg
Eesti keel, kunstiõpetus, loodus- ja inimeseõpetus, matemaatika, tööõpetus Aive Annuste K 13.25-14.10
Vene keel Urve Hallikma T, kokkuleppel 14.15-15.00
Eesti keel ja kirjandus Mirjam Liik R, kokkuleppel 13.00-14.30
Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus, keemia Leelo Lusik T, kokkuleppel 15.05-16.00
Kunstiõpetus Hille Mäeväli T Kokkuleppel
Inglise keel Kristi Mölder T ja K, kokkuleppel 14.14-15.00
Eesti keel, kunstiõpetus, loodusõpetus, matemaatika Marge Mölder K, kokkuleppel 7.50-8.30
Kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus Evely Pajula Kehaline E, kokkuleppel
Käsitöö  N, R
8.00-8.30
13.25-15.05
  Kärt Pähkel N 14.15-15.05
Matemaatika ja füüsika Tiiu Rätsep E 8.00, 14.15-15.00
Informaatika Toomas Salus K, kokkuleppel 15.05-15.50
Tehnoloogiaõpetus Mairo Sepp N, kokkuleppel 14.20-15.05
Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus Marju Sepp E ja R
T
 
E ja R 14.20-15.05
T 5. kl 12.30-13.15
T 6. kl 13.25-14.15
Enne tunde kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Ülle Tiimus N 12.30-13.15
Muusikaõpetus Marje Tilk K ja N Kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Jane Lumijõe T 14.20-15.05
Aine Õpetaja Nädalapäev Kellaaeg
Eesti keel, kunstiõpetus, loodus- ja inimeseõpetus, matemaatika, tööõpetus Aive Annuste K 13.25-14.10
Vene keel Urve Hallikma T, kokkuleppel 14.15-15.00
Eesti keel ja kirjandus Mirjam Liik R, kokkuleppel 13.00-14.30
Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus, keemia Leelo Lusik T, kokkuleppel 15.05-16.00
Kunstiõpetus Hille Mäeväli T Kokkuleppel
Inglise keel Kristi Mölder T ja K, kokkuleppel 14.14-15.00
Eesti keel, kunstiõpetus, loodusõpetus, matemaatika Marge Mölder K, kokkuleppel 7.50-8.30
Kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus Evely Pajula Kehaline E, kokkuleppel
Käsitöö  N, R
8.00-8.30
13.25-15.05
  Kärt Pähkel N 14.15-15.05
Matemaatika ja füüsika Tiiu Rätsep E 8.00, 14.15-15.00
Informaatika Toomas Salus K, kokkuleppel 15.05-15.50
Tehnoloogiaõpetus Mairo Sepp N, kokkuleppel 14.20-15.05
Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus Marju Sepp E ja R
T
 
E ja R 14.20-15.05
T 5. kl 12.30-13.15
T 6. kl 13.25-14.15
Enne tunde kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Ülle Tiimus N 12.30-13.15
Muusikaõpetus Marje Tilk K ja N Kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Jane Lumijõe T 14.20-15.05