Hoolekogu


Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui ka lasteaias, tehes koostööd kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega.

Hoolekogu poole võib pöörduda e-postil arehoolekogu@gmail.com

 

Hoolekogusse kuuluvad:

Pille Kuusik – lastevanemate esindaja (põhikool)
Reelika Elleste – lastevanemate esindaja (põhikool)
Ivo Kivisaar – lastevanemate esindaja (põhikool)
Birgit Tasso – lastevanemate esindaja (põhikool)
Kätlin Aassalu – lastevanemate esindaja (lasteaed)
Auliki Kremer – lastevanemate esindaja (lasteaed)
Kristi Hansar – vilistlaste esindaja
Karmen Hütt – õpilaste esindaja
Leelo Lusik – õpetajate esindaja (põhikool)
Maila Aak – õpetajate esindaja (lasteaed)
Signe Rõngas – valla esindaja

Hoolekogu protokolle võite lugeda SIIT.

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui ka lasteaias, tehes koostööd kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega.

Hoolekogu poole võib pöörduda e-postil arehoolekogu@gmail.com

 

Hoolekogusse kuuluvad:

Pille Kuusik – lastevanemate esindaja (põhikool)
Reelika Elleste – lastevanemate esindaja (põhikool)
Ivo Kivisaar – lastevanemate esindaja (põhikool)
Birgit Tasso – lastevanemate esindaja (põhikool)
Kätlin Aassalu – lastevanemate esindaja (lasteaed)
Auliki Kremer – lastevanemate esindaja (lasteaed)
Kristi Hansar – vilistlaste esindaja
Karmen Hütt – õpilaste esindaja
Leelo Lusik – õpetajate esindaja (põhikool)
Maila Aak – õpetajate esindaja (lasteaed)
Signe Rõngas – valla esindaja

Hoolekogu protokolle võite lugeda SIIT.