Suigu LAK õppeaasta 2007/2008


2007/2008 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

September

1. septembril (laupäeval) alustasime piduliku aktusega. Sel aastal tuli I klassi 7 õpilast, meie koolipere  täienes,  õpilasi 17. Kooliteed alustasid Angela Arumäe, Mariann Hantson, Kevin Kivikas, Elisabeth Pahk, Kaisa Rõngas, Kristiina Taggel ja Maarja Täht.

Tööd alustasid 2 uut lasteaiaõpetajat Imbi Roots ja Aelika Kurgmann, sest eelmise õpeaasta jooksul lahkus Tamara Jürgenson, selle  õppeaasta alguses Annika Reilend, kellest sai Tootsi Põhikooli õpetaja.

Aktusel  luges  koolialguse luuletuse I klassi tüdruk Kristiina Taggel, samuti esinesid töötajad tervituslauluga uutele õpilastele.

11. septembril külastas meid Varje Ojamets oma koolitusega “keskkonna säästmisest”. Koolitusel osalesid Lehekese rühma ja koolilapsed. Teema oli seotud prügi sorteerimise ja erinevate  jääkproduktide lagunemisega.

Traditsiooniline sügisnäitus oli sel aastal  paigutatud  kooli fuajeesse. Erilised ja kaunid  kompositsioonid  pääsesid tänu heale  eksponeerimisele  hästi  mõjule. Ekspositsiooni seadis  üles Päikesekildude rühma  õpetaja Anneli Tamm.

 

Oktoober

4. okt. Õpilased ja Lehekesed käisid Kurgjal uurimas, milline  on sügis talus. Lapsed said tutvuda leivateoga ja ise  leiba valmistada, imetleda Kurgja talumuuseumi loomi, tutvuda  vanaaegsete  põllumasinatega,  turnida ja kiikuda.

5. oktoobril toimus õpetajatepäeva  tähistamine. Toreda ürituse oli ette valmistanud õpetaja Aive Annuste. Õpetajad olid võistkondadena tegutsema pandud, lastel oli kaasaelamise rõõm ja  kohtunikena esindasid valda volikogu esimees Vilja Alamaa ja abivallavanem Lauri Luur.

8. oktoobril käisid Lehekestel ja  õpilastel külas  kirjanikud Kätlin Vainola ja Jaaanus Vaiksoo projekti “Raamat tuleb külla” raames. Lapsed meisterdasid  ürituseks  ise raamatuid ja kuulasid õhinal, kuidas kirjanikud lugusid oma raamatutest loevad. Meie laste valmistatud raamatuid näidati ka hommikutelevisioonis, samuti kiitis kirjanik Jaanus Vaiksoo õpetajaid põhjaliku ettevalmistuse eest, sest lisaks raamatute valmistamisele tutvustati lastele ka küllatulevate kirjanike loomingut.

Õpetajad said sellest  inspiratsiooni ja  lastevanemate koosolekul  käidi välja idee, et lapsevanemad  võiksid  jõuluürituseks RMK-sse lastele  kingiks osta  raamatu.

24. oktoobril käis Lehekese rühmas  külas politseinik Kati Kuldmaa, kes lisaks tubasele  vestlusele tutvustas lastele  politseiautot.

Fotonäitus “Suvest 2007” oli samuti üles seatud kooli fuajeesse, kauni väljapaneku seadis  tervikuks õpetaja Aelika Kurgmann. Lisaks tavapärasele näitusele  jooksis ka  Suigu LAK-i kodulehel  näitus digitaalselt saadetud  piltidest, mille sättis kokku Aive Annuste.

 

November

Traditsioonilist isadepäevaüritust  pidasime seekord Pärivere  klubis. Peakorraldajaks Aire Aaspalu. Sellel  üritusel kehastus õpetaja Aire Peetri isaks, naerutades nii väikeseid kui ka suuri. Kuulati  kontserti, võisteldi ja söödi meie koka Ave Kivikase maitsvat isadepäeva-torti.

14. novembril osalesid Karolin ja Karl Hans Siimer ning Kevin Saare Eesti Vabariigi 90.aastapäevale  pühendatud maakondliku viktoriini I voorus, kus saavutati keskmine tulemus.

 

Detsember

Advendihommikutega alustasid seekord Lehekesed õpetaja Aire Aaspalu ja õpetaja abi Kadi Kasemaa, kes lisaks sissejuhatusele  jõuludesse juhtisid laste tähelepanu hammaste tervishoiule. Üritus  oli  nii kaasakiskuv, et  ka  kõige  väiksemad lummatult kahte  päkapikku kuulasid ja erinevaid mänge kaasa tegid.

Teise advendihommiku korraldasid Musilased õpetaja Maila Aak ja õpetaja abi Virve Lusik. Taaskord selgus, et  meie  töötajad  on väga head  näitlejad . Teisel advendihommikul said oma esinemisoskust  demonstreerida  kõik lapsed.

Kolmas advendihommik oli Lehekeste ja koolilaste  jõulunäidend  lumemöldritest (peaproov eelseisvaks  jõulupeoks).

5. detsembril käisid Lehekesed Puupäeval Pärnu Kontserdimajas. Puupäeva  projekti raames  valmistasid erinevate koolide õpilased lasteaedadele toole. Meie lasteaiale valmistas toolid Are Põhikool.

5. detsembril käisid õpilased taas Kablis RMK-s mööda  päkapikkude  jõuluradu. Lõpuks saabus ka  jõuluvana, kes vanemate  ostetud raamatuid lastele kingitustena jagas.

6. detsembril käisid Päikesekillud Pihlaka talus  väikeseid  loomi vaatamas. Elamus oli see nii väikestele kui ka suurtele, täiesti  sobiv ekskursioon meie Päikesekildudele.

10. detsembril külastas koolilapsi Hendrik Relve- loodusmees, kes teab kõigest  kõike.  Lastega  käidi uurimas metsataimi ja -puid. Selgus, et  lodjamarjad  on söödavad- neid toodi kaasa ka  õpetajatele ja kodustele. Väga asjalik ja tänuväärne  üritus.

13. detsembril toimus  jõulaat, sedakorda  oli eesmärgiks teenida rühmadele ja klassidele  ekskursioonideks raha.  Söögisaalis oli  kohvik, kooli koridoris  müüdi  erinevat talve- ja jõulukaupa. Lisaks  traditsioonilistele  kaartidele ja meenetele oli  müügil ka  näiteks linnumaju, autosid,  päkapiku mett ja  erinevaid  hoidiseid. Laat  õnnestus,  kindlasti  kordame seda  ka  järgmisel aastal.

14. detsembril käisid  õpilased Tallinna Linnahallis Pipi Pikksukka vaatamas. Lastele  meeldis etendus  väga, samuti kulges sõit viperusteta.

14. detsembril sai õpetaja Aire Aaspalu vanemõpetajaks- lasteaiaõpetajatest esimesena. Õnnitlused!

18. detsembril käisid Lehekesed Endla teatris Salasõpra vaatamas, Musilased ja Päikesekillud  pidasid  õhtul  jõulupidu. Jõulupeo alguses selgus, et  päkapikk (õpetaja Imbi Roots) oli ära  kaotanud oma  mütsi. Etenduse  vältel külastas päkapikk erinevaid loomi, kes talle oma  mütsi pakkusid. Jõulumaa väravavalvurina tegi meeldejääva etteaste õpetaja abi Virve Lusik, samuti hiilgas Jõulusoki rollis Aelika Kurgmann. Lõpuks saabus ka jõuluvana (Sven Jürgensoni kehastuses).

19. detsembril oli majas  elekter  ära ja tööpäev algas  õhtul enne  jõulupidu. Lehekesed ja  õpilased esitasid oma vanematele  Lumemöldrite  etenduse, tublide  näitlejatena astusid teiste seas üles Kaisa Rõngas ja Kristiina Taggel. Elisabeth Pahki ema  oli meisterdanud  väga vahva  jonnipunni kostüümi, samuti hiilgas tõelise  kostümeerijana Mauriko ema Marcella.

20. detsembri hommikul käisid meil külas  jõuluvana ja päkapikk, kes tõid lasteaiale  toolid kingituseks. Jõuluvana  hääl sarnanes  Are Põhikooli direktori Tiia Puusilla häälele, päkapikk sarnanes sama  kooli õppealajuhataja Marge Möldrile.  Jõuluvana  oli kaasa võtnud vahetus-sussid, õues olid  õhemad, toas  karvased ja soojemad, sest selle aasta  talv  olevat kevadiselt soe. Väga  vahva külaskäik.

20. detsembril toimus ka pidulik lõunasöök, kus ka vallamaja töötajad osalesid.

Lõunasele  õpetajate  jõulupeolegi  jõudis taaskord jõuluvana, kes oli  tõeliselt ehtsa  jõuluvana  moodi.

27. ja 28. detsembril töötas  majas vaid  üks segarühm. 31.dets. oli kokkuleppel lastevanematega vaba  päev.

Sellega  lõppes ka  2007.aasta Suigu Lasteaed- Algkoolis.

Head uut aastat!

 

2007/2008 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

 

2008

Jaanuar

07. jaanuaril, õppeveerandi alguses tuli 4.klassi uus õpilane Kristar Tonna.

24.jaanuaril osales Kaunima metsalaulu konkursil Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis  1.klassi õpilane Kaisa Rõngas, keda tunnustati väga  hea esinemise eest. Kaisat  juhendas  õpetaja Ulvi Talts.

28.jaanuaril käis meil taas külas Anneli Velli oma lasteteatriga “Kuke ja rebase  lugu”. Lastele ja suurtelegi täitsa meeldis.

 

Veebruar

5. veebruaril pidasime vastlapäeva. Lasteaialapsed võistlesid tubastes tingimustes. Musilaste rühmas oli õpetaja Aelika kelkudena kasutusele võtnud toolid, kuhu  kiiruse  peale  joosta tuli. Päikesekildude rühmas rääkisid lapsed  õpetaja Merle Jussi juhendamisel vastlakommetest ja  `liuglesid`õlekotil  pikas  koridoris. Lehekeste võistlused toimusid  õpetaja Aire juhtimisel saalis. Algkoolilapsed käisid  Pihlaka talus  loomi vaatamas ja vurri meisterdamas.

13. veebruaril käisid Päikesekillu ja Lehekese rühma lapsed koos õpetajatega Sindi Seltsimajas Sindi Lasteaia õpetajate etendatud näidendit “Pokutaadi prügirong” vaatamas. Päikesekildudele  jäi etendus natuke arusaamatuks, küll aga  jäid rahule Lehekese`d. Õpetajadki said uusi tarkusi. Pärast etendust suunduti Pärnusse. Muuseumis oli väljapanek nõukogudeaegsetest mänguasjadest. Eelkõige pakkus näitus äratundmisrõõmu lasteaiaõpetajatele. Teises toas eksponeeritavad  loomade topised olid  põnevad  kõigile lasteaialastele.

22. veebruaril tähistasime Suigu Seltsimajas Eesti Vabariigi 90.aastapäeva. Esinema  kutsutud  Agapella käsikellade ansambel oli omamoodi elamus. Kõnepidajateks olid vallavanem Jaanus Männik ja volikogu esimees Vilja Alamaa. Kõned olid arendavad ja sisukad. Meie laste kontserti  oli hea nautida. Lehekese rühm oli Aire Aaspalu  juhendamisel ja Ulvi Taltsi abiga selgeks saanud  tantsu “Toa teeks ma endal tamme alla”, millega esinetakse ka kevadisel  tantsupeol Kontserdimajas.

27. veebruaril toimus Maavalitsuses II voor sarjast Tunne oma maad, kus Karolin, Karl-Hans ja Kevin (S) meid  väärikalt esindasid.

 

Märts

6. märtsil toimus Pärnu Maavalitsuse saalis inglise keele viktoriin, kus meie  kooli esindas Kristar Tonna.

8. märtsi hommikul jagas härrasmehelik meeskolleeg Meelis Tamm oma naiskolleegidele lilli.  Õnnitlemas  käisid ka vallavanem Jaanus Männik ja abivallavanem Lauri Luur.

13. märtsil osalesid lapsed võistlusel `Ole osav ja kiire`, kus saavutati õp. Rein Semenovi juhendamisel I koht.

26. märtsil külastas meid lasteteater Lepatriinu, kes etendas lugu  “Lumetaadi vembud”. Kummaline, et  just selleks  päevaks sadas  maha  korralik  lumevaip ja väljas  toimus tõeline  lumemöll.

 

Aprill

5.aprillil käisid algkooli õpilased Tallinnas tutvumas vanalinna, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Energiakeskusega. Lapsed olid kõikjal hästi tähelepanelikud, Energiakeskuses elati end välja. Õnnestunud väljasõit.

14.-18. aprillini  pidasime südamenädalat. Valmisid  temaatilised luuletused, tervislikud  menüüd. Teadmistega hiilgasid  viktoriinil Lehekese rühma ja koolilapsed. Liikumine  oli  nädala raames esmatähtis.

23. aprillil käisime  Are Pargis jüriöö üritusel. Mõõtu võeti  jooksmises.

27. aprillil olid koolilapsed Pärnu-Jaagupis pillimängupäeval õpetaja Ulvi Taltsi juhendamisel ja Lehekese  rühma rahvatantsijad Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud maakondlikul tantsupeol.<< Üritused olid vaatajatele väga nauditavad.

5. mail käisid koolilapsed Pärnu-Jaagupis üritusel `Laulge kaasa!`. Eeslauljaks  oli Mart Toome, Pärnu-Jaagupi muusikakooli ansambli saatel lauldi  tuntumaid lastelaule.

13. mail toimus suurejooneline emadepäeva pidu Suigu Seltsimajas. Üritus viidi  läbi koostöös Murru küla Seltsiga. Peol esinesid Are valla  laulukonkursi võitnud  lapsed Are ja Suigu koolist. Murru  küla Selts andis  välja  ka konkursivõitjate lauludega  DVD. Pidu  oli südamlik ja meeldejääv.

 15. mail esindas 8-liikmeline Lehekese rühma  võistkond  meid  Vändras Sinilillemängudel. Auhindu  küll koju ei  toodud, aga  üritus  oli väga  hästi ette valmistatud ja  läbi viidud  ning  ilmataatki kampa  võetud.

17. mail toimus Are valla tantsu-ja  laulupidu, mida seekord Pärivere  klubis  peeti. Lapsed esitasid  õpitud  laule koos Are Põhikooli  kooriga.

19. mail toimus  korralik spordipäev Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi staadionil. Tublimad  olid meie  õpilastest Elisabeth Pahk ja Reio Eamets.

22. mail  käis Lehekese rühm trallimas Nurmenuku talus. Erinevaid atraktsioone oli piisavalt, nii lapsed  kui ka  õpetajad  kiitsid  üritust väga.

23. mail toimus traditsiooniks saanud tuletõrjespordi olümpia, kus eestvedajaks  jälle  meie kehalise kasvatuse  õpetaja Rein Semenov. Algkooli võistkond  tuli  auhinnalisele  kolmandale kohale. Palju õnne!

28. mail toimus Lehekese rühma  ja kooli lõpupidu.

Lasteaiast  läksid kooliteele Triini Viks, Keivo Kalda, Siim Leuke, Rines Markvard, Lisette Pent, Emily Kremer, Keidi Merilaht, Reemo Jürgens, Anna-Bell Kitšigin, Laura Lii Adler ja Iris Tamla.

IV klassi  lõpetasid Reio Eamets, Kevin Saare ja Kristar Tonna-.  väga asjalike ja tarkade  poiste klass.  Reio ja Kevin tegid katsed Pärnu Koidula Gümnaasiumisse, kuhu nad ka  vastu võeti, Kristar jätkas Are Põhikoolis.

Kiituskirjaga  lõpetasid  2007/2008 õppeaasta Maarja Täht, Elisabeth Pahk, Mariann Hantson, Eliisabet Kuslap, Karl Hans Siimer, Reio Eamets ja Kevin Saare. Ainealase  kiituskirja sai muusikaõpetuses Kaisa Rõngas.

29. – 30. maini  käisid  koolilapsed Jõgevamaal ekskursioonil “Kalevipoja jälgedes”.

Esimesel  päeval  külastati Eesti Piimandusmuuseumit, kus  lapsed  ise  võid tegid  ja  hiljem ise  piimasaadusi maitsta said. Poetrett  tehti  Jõgeva  linnas, seejärel suunduti Laiuse voore peale (mis Eestimaal suurim) ja Siniallika  juurde. Samas peeti ka  piknikku. Üle-eelmisest sajandist  pärit Siimusti Potivabrikus valmib toodang veel  nüüdki  käsitööna. Palamusel said  lapsed   osaleda  vanaaja  koolis. Päev  lõpetati Saare vallas Kääpa küla Kratikülas, kus  muhedate  krutskitega  kratid viisid läbi kratiprogrammi. Kratikülla  jäädi ka  öömajale.

Teisel  päeval  külastati vahvat Kalevipoja  muuseumi ja   kuulati Kalevipoja-lugu.  Seejärel suunduti Peipsi  äärde Mustveele ja Kallastele, külastati  vanausuliste  külasid Varnjas ja Rajal. Alatskivis  käidi jahimeeste  elupaigas.

2007/2008 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

September

1. septembril (laupäeval) alustasime piduliku aktusega. Sel aastal tuli I klassi 7 õpilast, meie koolipere  täienes,  õpilasi 17. Kooliteed alustasid Angela Arumäe, Mariann Hantson, Kevin Kivikas, Elisabeth Pahk, Kaisa Rõngas, Kristiina Taggel ja Maarja Täht.

Tööd alustasid 2 uut lasteaiaõpetajat Imbi Roots ja Aelika Kurgmann, sest eelmise õpeaasta jooksul lahkus Tamara Jürgenson, selle  õppeaasta alguses Annika Reilend, kellest sai Tootsi Põhikooli õpetaja.

Aktusel  luges  koolialguse luuletuse I klassi tüdruk Kristiina Taggel, samuti esinesid töötajad tervituslauluga uutele õpilastele.

11. septembril külastas meid Varje Ojamets oma koolitusega “keskkonna säästmisest”. Koolitusel osalesid Lehekese rühma ja koolilapsed. Teema oli seotud prügi sorteerimise ja erinevate  jääkproduktide lagunemisega.

Traditsiooniline sügisnäitus oli sel aastal  paigutatud  kooli fuajeesse. Erilised ja kaunid  kompositsioonid  pääsesid tänu heale  eksponeerimisele  hästi  mõjule. Ekspositsiooni seadis  üles Päikesekildude rühma  õpetaja Anneli Tamm.

 

Oktoober

4. okt. Õpilased ja Lehekesed käisid Kurgjal uurimas, milline  on sügis talus. Lapsed said tutvuda leivateoga ja ise  leiba valmistada, imetleda Kurgja talumuuseumi loomi, tutvuda  vanaaegsete  põllumasinatega,  turnida ja kiikuda.

5. oktoobril toimus õpetajatepäeva  tähistamine. Toreda ürituse oli ette valmistanud õpetaja Aive Annuste. Õpetajad olid võistkondadena tegutsema pandud, lastel oli kaasaelamise rõõm ja  kohtunikena esindasid valda volikogu esimees Vilja Alamaa ja abivallavanem Lauri Luur.

8. oktoobril käisid Lehekestel ja  õpilastel külas  kirjanikud Kätlin Vainola ja Jaaanus Vaiksoo projekti “Raamat tuleb külla” raames. Lapsed meisterdasid  ürituseks  ise raamatuid ja kuulasid õhinal, kuidas kirjanikud lugusid oma raamatutest loevad. Meie laste valmistatud raamatuid näidati ka hommikutelevisioonis, samuti kiitis kirjanik Jaanus Vaiksoo õpetajaid põhjaliku ettevalmistuse eest, sest lisaks raamatute valmistamisele tutvustati lastele ka küllatulevate kirjanike loomingut.

Õpetajad said sellest  inspiratsiooni ja  lastevanemate koosolekul  käidi välja idee, et lapsevanemad  võiksid  jõuluürituseks RMK-sse lastele  kingiks osta  raamatu.

24. oktoobril käis Lehekese rühmas  külas politseinik Kati Kuldmaa, kes lisaks tubasele  vestlusele tutvustas lastele  politseiautot.

Fotonäitus “Suvest 2007” oli samuti üles seatud kooli fuajeesse, kauni väljapaneku seadis  tervikuks õpetaja Aelika Kurgmann. Lisaks tavapärasele näitusele  jooksis ka  Suigu LAK-i kodulehel  näitus digitaalselt saadetud  piltidest, mille sättis kokku Aive Annuste.

 

November

Traditsioonilist isadepäevaüritust  pidasime seekord Pärivere  klubis. Peakorraldajaks Aire Aaspalu. Sellel  üritusel kehastus õpetaja Aire Peetri isaks, naerutades nii väikeseid kui ka suuri. Kuulati  kontserti, võisteldi ja söödi meie koka Ave Kivikase maitsvat isadepäeva-torti.

14. novembril osalesid Karolin ja Karl Hans Siimer ning Kevin Saare Eesti Vabariigi 90.aastapäevale  pühendatud maakondliku viktoriini I voorus, kus saavutati keskmine tulemus.

 

Detsember

Advendihommikutega alustasid seekord Lehekesed õpetaja Aire Aaspalu ja õpetaja abi Kadi Kasemaa, kes lisaks sissejuhatusele  jõuludesse juhtisid laste tähelepanu hammaste tervishoiule. Üritus  oli  nii kaasakiskuv, et  ka  kõige  väiksemad lummatult kahte  päkapikku kuulasid ja erinevaid mänge kaasa tegid.

Teise advendihommiku korraldasid Musilased õpetaja Maila Aak ja õpetaja abi Virve Lusik. Taaskord selgus, et  meie  töötajad  on väga head  näitlejad . Teisel advendihommikul said oma esinemisoskust  demonstreerida  kõik lapsed.

Kolmas advendihommik oli Lehekeste ja koolilaste  jõulunäidend  lumemöldritest (peaproov eelseisvaks  jõulupeoks).

5. detsembril käisid Lehekesed Puupäeval Pärnu Kontserdimajas. Puupäeva  projekti raames  valmistasid erinevate koolide õpilased lasteaedadele toole. Meie lasteaiale valmistas toolid Are Põhikool.

5. detsembril käisid õpilased taas Kablis RMK-s mööda  päkapikkude  jõuluradu. Lõpuks saabus ka  jõuluvana, kes vanemate  ostetud raamatuid lastele kingitustena jagas.

6. detsembril käisid Päikesekillud Pihlaka talus  väikeseid  loomi vaatamas. Elamus oli see nii väikestele kui ka suurtele, täiesti  sobiv ekskursioon meie Päikesekildudele.

10. detsembril külastas koolilapsi Hendrik Relve- loodusmees, kes teab kõigest  kõike.  Lastega  käidi uurimas metsataimi ja -puid. Selgus, et  lodjamarjad  on söödavad- neid toodi kaasa ka  õpetajatele ja kodustele. Väga asjalik ja tänuväärne  üritus.

13. detsembril toimus  jõulaat, sedakorda  oli eesmärgiks teenida rühmadele ja klassidele  ekskursioonideks raha.  Söögisaalis oli  kohvik, kooli koridoris  müüdi  erinevat talve- ja jõulukaupa. Lisaks  traditsioonilistele  kaartidele ja meenetele oli  müügil ka  näiteks linnumaju, autosid,  päkapiku mett ja  erinevaid  hoidiseid. Laat  õnnestus,  kindlasti  kordame seda  ka  järgmisel aastal.

14. detsembril käisid  õpilased Tallinna Linnahallis Pipi Pikksukka vaatamas. Lastele  meeldis etendus  väga, samuti kulges sõit viperusteta.

14. detsembril sai õpetaja Aire Aaspalu vanemõpetajaks- lasteaiaõpetajatest esimesena. Õnnitlused!

18. detsembril käisid Lehekesed Endla teatris Salasõpra vaatamas, Musilased ja Päikesekillud  pidasid  õhtul  jõulupidu. Jõulupeo alguses selgus, et  päkapikk (õpetaja Imbi Roots) oli ära  kaotanud oma  mütsi. Etenduse  vältel külastas päkapikk erinevaid loomi, kes talle oma  mütsi pakkusid. Jõulumaa väravavalvurina tegi meeldejääva etteaste õpetaja abi Virve Lusik, samuti hiilgas Jõulusoki rollis Aelika Kurgmann. Lõpuks saabus ka jõuluvana (Sven Jürgensoni kehastuses).

19. detsembril oli majas  elekter  ära ja tööpäev algas  õhtul enne  jõulupidu. Lehekesed ja  õpilased esitasid oma vanematele  Lumemöldrite  etenduse, tublide  näitlejatena astusid teiste seas üles Kaisa Rõngas ja Kristiina Taggel. Elisabeth Pahki ema  oli meisterdanud  väga vahva  jonnipunni kostüümi, samuti hiilgas tõelise  kostümeerijana Mauriko ema Marcella.

20. detsembri hommikul käisid meil külas  jõuluvana ja päkapikk, kes tõid lasteaiale  toolid kingituseks. Jõuluvana  hääl sarnanes  Are Põhikooli direktori Tiia Puusilla häälele, päkapikk sarnanes sama  kooli õppealajuhataja Marge Möldrile.  Jõuluvana  oli kaasa võtnud vahetus-sussid, õues olid  õhemad, toas  karvased ja soojemad, sest selle aasta  talv  olevat kevadiselt soe. Väga  vahva külaskäik.

20. detsembril toimus ka pidulik lõunasöök, kus ka vallamaja töötajad osalesid.

Lõunasele  õpetajate  jõulupeolegi  jõudis taaskord jõuluvana, kes oli  tõeliselt ehtsa  jõuluvana  moodi.

27. ja 28. detsembril töötas  majas vaid  üks segarühm. 31.dets. oli kokkuleppel lastevanematega vaba  päev.

Sellega  lõppes ka  2007.aasta Suigu Lasteaed- Algkoolis.

Head uut aastat!

 

2007/2008 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

 

2008

Jaanuar

07. jaanuaril, õppeveerandi alguses tuli 4.klassi uus õpilane Kristar Tonna.

24.jaanuaril osales Kaunima metsalaulu konkursil Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis  1.klassi õpilane Kaisa Rõngas, keda tunnustati väga  hea esinemise eest. Kaisat  juhendas  õpetaja Ulvi Talts.

28.jaanuaril käis meil taas külas Anneli Velli oma lasteteatriga “Kuke ja rebase  lugu”. Lastele ja suurtelegi täitsa meeldis.

 

Veebruar

5. veebruaril pidasime vastlapäeva. Lasteaialapsed võistlesid tubastes tingimustes. Musilaste rühmas oli õpetaja Aelika kelkudena kasutusele võtnud toolid, kuhu  kiiruse  peale  joosta tuli. Päikesekildude rühmas rääkisid lapsed  õpetaja Merle Jussi juhendamisel vastlakommetest ja  `liuglesid`õlekotil  pikas  koridoris. Lehekeste võistlused toimusid  õpetaja Aire juhtimisel saalis. Algkoolilapsed käisid  Pihlaka talus  loomi vaatamas ja vurri meisterdamas.

13. veebruaril käisid Päikesekillu ja Lehekese rühma lapsed koos õpetajatega Sindi Seltsimajas Sindi Lasteaia õpetajate etendatud näidendit “Pokutaadi prügirong” vaatamas. Päikesekildudele  jäi etendus natuke arusaamatuks, küll aga  jäid rahule Lehekese`d. Õpetajadki said uusi tarkusi. Pärast etendust suunduti Pärnusse. Muuseumis oli väljapanek nõukogudeaegsetest mänguasjadest. Eelkõige pakkus näitus äratundmisrõõmu lasteaiaõpetajatele. Teises toas eksponeeritavad  loomade topised olid  põnevad  kõigile lasteaialastele.

22. veebruaril tähistasime Suigu Seltsimajas Eesti Vabariigi 90.aastapäeva. Esinema  kutsutud  Agapella käsikellade ansambel oli omamoodi elamus. Kõnepidajateks olid vallavanem Jaanus Männik ja volikogu esimees Vilja Alamaa. Kõned olid arendavad ja sisukad. Meie laste kontserti  oli hea nautida. Lehekese rühm oli Aire Aaspalu  juhendamisel ja Ulvi Taltsi abiga selgeks saanud  tantsu “Toa teeks ma endal tamme alla”, millega esinetakse ka kevadisel  tantsupeol Kontserdimajas.

27. veebruaril toimus Maavalitsuses II voor sarjast Tunne oma maad, kus Karolin, Karl-Hans ja Kevin (S) meid  väärikalt esindasid.

 

Märts

6. märtsil toimus Pärnu Maavalitsuse saalis inglise keele viktoriin, kus meie  kooli esindas Kristar Tonna.

8. märtsi hommikul jagas härrasmehelik meeskolleeg Meelis Tamm oma naiskolleegidele lilli.  Õnnitlemas  käisid ka vallavanem Jaanus Männik ja abivallavanem Lauri Luur.

13. märtsil osalesid lapsed võistlusel `Ole osav ja kiire`, kus saavutati õp. Rein Semenovi juhendamisel I koht.

26. märtsil külastas meid lasteteater Lepatriinu, kes etendas lugu  “Lumetaadi vembud”. Kummaline, et  just selleks  päevaks sadas  maha  korralik  lumevaip ja väljas  toimus tõeline  lumemöll.

 

Aprill

5.aprillil käisid algkooli õpilased Tallinnas tutvumas vanalinna, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Energiakeskusega. Lapsed olid kõikjal hästi tähelepanelikud, Energiakeskuses elati end välja. Õnnestunud väljasõit.

14.-18. aprillini  pidasime südamenädalat. Valmisid  temaatilised luuletused, tervislikud  menüüd. Teadmistega hiilgasid  viktoriinil Lehekese rühma ja koolilapsed. Liikumine  oli  nädala raames esmatähtis.

23. aprillil käisime  Are Pargis jüriöö üritusel. Mõõtu võeti  jooksmises.

27. aprillil olid koolilapsed Pärnu-Jaagupis pillimängupäeval õpetaja Ulvi Taltsi juhendamisel ja Lehekese  rühma rahvatantsijad Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud maakondlikul tantsupeol.<< Üritused olid vaatajatele väga nauditavad.

5. mail käisid koolilapsed Pärnu-Jaagupis üritusel `Laulge kaasa!`. Eeslauljaks  oli Mart Toome, Pärnu-Jaagupi muusikakooli ansambli saatel lauldi  tuntumaid lastelaule.

13. mail toimus suurejooneline emadepäeva pidu Suigu Seltsimajas. Üritus viidi  läbi koostöös Murru küla Seltsiga. Peol esinesid Are valla  laulukonkursi võitnud  lapsed Are ja Suigu koolist. Murru  küla Selts andis  välja  ka konkursivõitjate lauludega  DVD. Pidu  oli südamlik ja meeldejääv.

 15. mail esindas 8-liikmeline Lehekese rühma  võistkond  meid  Vändras Sinilillemängudel. Auhindu  küll koju ei  toodud, aga  üritus  oli väga  hästi ette valmistatud ja  läbi viidud  ning  ilmataatki kampa  võetud.

17. mail toimus Are valla tantsu-ja  laulupidu, mida seekord Pärivere  klubis  peeti. Lapsed esitasid  õpitud  laule koos Are Põhikooli  kooriga.

19. mail toimus  korralik spordipäev Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi staadionil. Tublimad  olid meie  õpilastest Elisabeth Pahk ja Reio Eamets.

22. mail  käis Lehekese rühm trallimas Nurmenuku talus. Erinevaid atraktsioone oli piisavalt, nii lapsed  kui ka  õpetajad  kiitsid  üritust väga.

23. mail toimus traditsiooniks saanud tuletõrjespordi olümpia, kus eestvedajaks  jälle  meie kehalise kasvatuse  õpetaja Rein Semenov. Algkooli võistkond  tuli  auhinnalisele  kolmandale kohale. Palju õnne!

28. mail toimus Lehekese rühma  ja kooli lõpupidu.

Lasteaiast  läksid kooliteele Triini Viks, Keivo Kalda, Siim Leuke, Rines Markvard, Lisette Pent, Emily Kremer, Keidi Merilaht, Reemo Jürgens, Anna-Bell Kitšigin, Laura Lii Adler ja Iris Tamla.

IV klassi  lõpetasid Reio Eamets, Kevin Saare ja Kristar Tonna-.  väga asjalike ja tarkade  poiste klass.  Reio ja Kevin tegid katsed Pärnu Koidula Gümnaasiumisse, kuhu nad ka  vastu võeti, Kristar jätkas Are Põhikoolis.

Kiituskirjaga  lõpetasid  2007/2008 õppeaasta Maarja Täht, Elisabeth Pahk, Mariann Hantson, Eliisabet Kuslap, Karl Hans Siimer, Reio Eamets ja Kevin Saare. Ainealase  kiituskirja sai muusikaõpetuses Kaisa Rõngas.

29. – 30. maini  käisid  koolilapsed Jõgevamaal ekskursioonil “Kalevipoja jälgedes”.

Esimesel  päeval  külastati Eesti Piimandusmuuseumit, kus  lapsed  ise  võid tegid  ja  hiljem ise  piimasaadusi maitsta said. Poetrett  tehti  Jõgeva  linnas, seejärel suunduti Laiuse voore peale (mis Eestimaal suurim) ja Siniallika  juurde. Samas peeti ka  piknikku. Üle-eelmisest sajandist  pärit Siimusti Potivabrikus valmib toodang veel  nüüdki  käsitööna. Palamusel said  lapsed   osaleda  vanaaja  koolis. Päev  lõpetati Saare vallas Kääpa küla Kratikülas, kus  muhedate  krutskitega  kratid viisid läbi kratiprogrammi. Kratikülla  jäädi ka  öömajale.

Teisel  päeval  külastati vahvat Kalevipoja  muuseumi ja   kuulati Kalevipoja-lugu.  Seejärel suunduti Peipsi  äärde Mustveele ja Kallastele, külastati  vanausuliste  külasid Varnjas ja Rajal. Alatskivis  käidi jahimeeste  elupaigas.