Tugiteenused


 

Strateegiline tegevusplaan HEV lapse/õpilase märkamisel

Lapse/õpilase erivajaduse ilmnemisel käivituvad järgmised kaasava hariduse kontseptsioonist lähtuvad tegevused (vt ka  PGS § 46 – 49KELS § 14): 

 • Vestlus lapsega, vestlus lapsevanemaga;
 • Ümarlaua läbiviimine;
 • Individuaalse jälgimise kaardi avamine, pidev lapse/õpilase jälgimine ning suunamine/juhendamine;
 • Lapsevanema nõustamine ja soovitused pöörduda Rajaleidja poole;
 • Rajaleidja spetsialistide uuringud ning otsused (üldtugi, tõhustatud tugi, eritugi);
 • Rajaleidja poolne REHA plaani koostamine ja edastamine lapsevanemale;
 • Lapsevanemalt loa saamine plaaniga tutvumiseks ning plaanis soovitatud tugimeetmete planeerimine ja rakendamine (nt  logopeediline õpiabi, individuaalne õppekava,  üks-ühele õpe, koduõpe, jms)
   

 

 
 

Strateegiline tegevusplaan HEV lapse/õpilase märkamisel

Lapse/õpilase erivajaduse ilmnemisel käivituvad järgmised kaasava hariduse kontseptsioonist lähtuvad tegevused (vt ka  PGS § 46 – 49KELS § 14): 

 • Vestlus lapsega, vestlus lapsevanemaga;
 • Ümarlaua läbiviimine;
 • Individuaalse jälgimise kaardi avamine, pidev lapse/õpilase jälgimine ning suunamine/juhendamine;
 • Lapsevanema nõustamine ja soovitused pöörduda Rajaleidja poole;
 • Rajaleidja spetsialistide uuringud ning otsused (üldtugi, tõhustatud tugi, eritugi);
 • Rajaleidja poolne REHA plaani koostamine ja edastamine lapsevanemale;
 • Lapsevanemalt loa saamine plaaniga tutvumiseks ning plaanis soovitatud tugimeetmete planeerimine ja rakendamine (nt  logopeediline õpiabi, individuaalne õppekava,  üks-ühele õpe, koduõpe, jms)