Kool

Hoolekogu


 

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui ka lasteaias, tehes koostööd kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega.

Hoolekogu poole võib pöörduda e-postil arehoolekogu@gmail.com

 

Hoolekogusse kuuluvad:

Birgit Tasso – lastevanemate esindaja (põhikool);
Reelika Elleste – lastevanemate esindaja (põhikool);
Ivo Kivisaar – lastevanemate esindaja (põhikool);
Olja Kremer – lastevanemate esindaja (põhikool);
Kätlin Aassalu – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Auliki Kremer – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Haldi Lippmaa – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Kristi Hansar – vilistlaste esindaja;
Karmen Hütt – õpilaste esindaja;
Leelo Lusik – õpetajate esindaja (põhikool);
Maila Aak – õpetajate esindaja (lasteaed);
Signe Rõngas – valla esindaja.

Hoolekogu protokolle võite lugeda SIIT.

 

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui ka lasteaias, tehes koostööd kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega.

Hoolekogu poole võib pöörduda e-postil arehoolekogu@gmail.com

 

Hoolekogusse kuuluvad:

Birgit Tasso – lastevanemate esindaja (põhikool);
Reelika Elleste – lastevanemate esindaja (põhikool);
Ivo Kivisaar – lastevanemate esindaja (põhikool);
Olja Kremer – lastevanemate esindaja (põhikool);
Kätlin Aassalu – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Auliki Kremer – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Haldi Lippmaa – lastevanemate esindaja (lasteaed);
Kristi Hansar – vilistlaste esindaja;
Karmen Hütt – õpilaste esindaja;
Leelo Lusik – õpetajate esindaja (põhikool);
Maila Aak – õpetajate esindaja (lasteaed);
Signe Rõngas – valla esindaja.

Hoolekogu protokolle võite lugeda SIIT.