Konsultatsioonide ajad


Aine Õpetaja Nädalapäev Kellaaeg
Eesti keel, kunstiõpetus, loodus- ja inimeseõpetus, matemaatika, tööõpetus Aive Annuste E, K 14.15-15.05
Vene keel Urve Hallikma N 14.15-15.15
Eesti keel ja kirjandus Mirjam Liik

N

R

14.20-15.05

13.00-13.40

Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus, keemia Leelo Lusik R 8.00-8.30
13.40-14.30
Kunstiõpetus Hille Mäeväli T kokkuleppel
Inglise keel Kristi Mölder T, K, N 8.00-8.30 ja
kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, loodusõpetus, matemaatika Marge Mölder K 7.55-8.30 ja
kokkuleppel
Kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus Evely Pajula

E, K

R

N

Kehaline - kokkuleppel
Kunst - 6. tund + kokkuleppel
Käsitöö - 6.-7. tund + kokkuleppel

  Kärt Pähkel T 14.15-15.05 + kokkuleppel
Matemaatika ja füüsika Tiiu Rätsep K, N 14.15-15.05 + kokkuleppel
Informaatika Toomas Salus E-R kokkuleppel
Tehnoloogiaõpetus Mairo Sepp    
Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus Marju Sepp E, T, K
 
7.55-8.30 + kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Ülle Tiimus E, T, K 8.00-8.30 + kokkuleppel
Muusikaõpetus Marje Tilk    
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Jane Lumijõe E, T, K 14.20-15.05
Saksa keel Khatia Coulter E-N kokkuleppel
Aine Õpetaja Nädalapäev Kellaaeg
Eesti keel, kunstiõpetus, loodus- ja inimeseõpetus, matemaatika, tööõpetus Aive Annuste E, K 14.15-15.05
Vene keel Urve Hallikma N 14.15-15.15
Eesti keel ja kirjandus Mirjam Liik

N

R

14.20-15.05

13.00-13.40

Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus, keemia Leelo Lusik R 8.00-8.30
13.40-14.30
Kunstiõpetus Hille Mäeväli T kokkuleppel
Inglise keel Kristi Mölder T, K, N 8.00-8.30 ja
kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, loodusõpetus, matemaatika Marge Mölder K 7.55-8.30 ja
kokkuleppel
Kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus Evely Pajula

E, K

R

N

Kehaline - kokkuleppel
Kunst - 6. tund + kokkuleppel
Käsitöö - 6.-7. tund + kokkuleppel

  Kärt Pähkel T 14.15-15.05 + kokkuleppel
Matemaatika ja füüsika Tiiu Rätsep K, N 14.15-15.05 + kokkuleppel
Informaatika Toomas Salus E-R kokkuleppel
Tehnoloogiaõpetus Mairo Sepp    
Ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus Marju Sepp E, T, K
 
7.55-8.30 + kokkuleppel
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Ülle Tiimus E, T, K 8.00-8.30 + kokkuleppel
Muusikaõpetus Marje Tilk    
Eesti keel, kunstiõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus Jane Lumijõe E, T, K 14.20-15.05
Saksa keel Khatia Coulter E-N kokkuleppel