Lasteaed

Osalustasu


Lasteaia osalustasu maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu määrus nr 80 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ https://www.riigiteataja.ee/akt/427082019001?leiaKehtiv 

Määrusest tulenevalt on lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. 

Alates  01.01.2023 on

  • Lasteaia kohatasu ühe lasteaias käiva lapse puhul 58 eurot. 
  • Ühest perest (kui elukoht Tori vallas) lasteaias käiva teise lapse kohatasu on 29 €, kolmas jne laps on kohamaksust vabastatud. 

Lasteaia osalustasu maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu määrus nr 80 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ https://www.riigiteataja.ee/akt/427082019001?leiaKehtiv 

Määrusest tulenevalt on lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. 

Alates  01.01.2023 on

  • Lasteaia kohatasu ühe lasteaias käiva lapse puhul 58 eurot. 
  • Ühest perest (kui elukoht Tori vallas) lasteaias käiva teise lapse kohatasu on 29 €, kolmas jne laps on kohamaksust vabastatud.