Suigu LAK õppeaasta 2008/2009


2008/ 2009 õppeaasta Suigu Lasteaed- Algkoolis

1. septembril alustasid kooliteed Rines Markvard, Eliise Alamaa, Iris Tamla, Siim Leuke ja Lisette Pent. Klassijuhatajaks õpetaja Aive Annuste. Koolis  on sellel õppeaastal 18 õpilast. Uue ringina  alustas tegevust  näitering  õpetaja Anneli Tamme  juhendamisel.

Lasteaiaõpetajad  vahetasid rühmi. Õpetaja Aire Aaspalu, Aelika Kurgmann ja õpetaja abi Kadi Kasemaa muutsid Musilaste rühma  hubaseks  mängumaailmaks. Õpetaja Eha Reino, Maila Aak ja  õpetaja abi Virve Lusik  andsid  uue  ilme Päikesekildude rühmale. Õpetajad Imbi Roots, Anneli Tamm  ja õpetaja abi Merle Juss hakkasid  kooliks ette valmistama Lehekese rühma  lapsi.

18.-19.septembrini  olid koolilapsed Kihnu saarel projekti raames, mida rahastas KIK. Teejuhtideks  Hendrik Relve ja  kohalik giid. Lastel  oli võimalus  ööbida  kämpingutes. 2  päeva  lendasid  väga ruttu. Lastele  oli  vahva elamus sõita  autokastis mööda saart ning avastada, et üsna  nende  kodu  lähedal  kantakse  rahvariideid igapäevaselt. 

 

Oktoobri alguses (03.) tähistasime  traditsiooniliselt  õpetajate päeva. Külla  olid  tulnud õpetaja Elfriide Müüriladuja (Aelika Kurgmann) Kaagverest ja vahetusõpilane Varvara (Kadi Kasemaa) Venemaalt. Õpilased (st töötajad)  pidid esitama  luuletusi ja  vastama  viktoriini- küsimustele. Õpetaja Elfriide ja Varvara suutsid  naerutada  kõiki üritusel osalejaid.  

07. oktoobril esitas Ivar Lett lastele etenduse “Igal ühel  oma  õnn”, kuhu kaasnäitlejana  kaasas ka  4.klassi  õpilase Karl-Hans Siimeri. Näidend  oli  mõtlemapanev ja  eriliselt  nutikate dekoratsioonidega.

Sügisesel  koolivaheajal  oli lastel võimalus  õpetaja Rein Semenovi korraldatud spordilaagris  osaleda. Lastele  meeldis eriti finaal Tervise Paradiisi veekeskuses.

10. novembril toimus isadepäev, mil näiteringil oli võimalus esmakordselt esineda. Etendati lugusid Jukust. Tunda oli meisterliku juhendaja Anneli Tamme kätt. Pärast väikest ühisosa hakkasid Musilaste emad küpsisetorti valmistama, isad perepilte joonistama. Päikesekildude isad valmistasid salatit nagu ka Lehekese rühma isad, samal ajal  valmistasid Päikesekildude emad ette  näidendi ja Lehekese rühma emad tantsu.

Novembris külastasid meid politseinikud. Päikesekildude rühmas rääkis Kait Arenberg sellest, miks ja kuidas käituda liikluses. Lehekese rühmale tutvustas politseniku tööd Kati Kuldmaa. Koolilastele tutvustasid politseinikud põhjalikumalt, kuidas võetakse sõrmejägi, millist vormi kannab märulipolitsei, kuidas mõõdetakse kiirust ja millised võimalused on kaasaegses politseiautos.

Jõuluaeg algas juba 28. novembril, kui Lehekese rühm Pärnu Kontserdimajas etendust “Jõuluvana oodates” vaatamas käis.

Jõulukingitustena saabusid 03.detsembril sülearvutid õpetajatele, Tiigrihüppe kaasfinantseerimisel ostsime ka projektori.

09. detsembril oli meie laste võistkond võidukas kihelkonna spordivõistlusel “Ole osav ja kiire!”, juhendajaks õpetaja Rein Semenov.

11. detsembril  toimus  traditsiooniline jõululaat, töötas ka jõulukohvik.

Päikeskildude lapsed käisid ära ka Tori Jõulumaal, kus vankrisõidule lisaks sai jõuluheintes möllata ja piparkooke süüa. Laste ja õpetajate arvates oli kõike täpselt parasjagu ja üritus läks igati korda.

17. detsembril käisid algkooli lapsed teatris vanadel lastelauludel põhinevat etendust “100-aastane laps” vaatamas.

Samal õhtul toimus Musilaste ja Päikesekildude rühma jõulupidu. Õpetajad Aire ja Aelika olid kehastunud jänesteks, kes peo lõpuks “R” tähe selgeks said ning lustakalt laste kontserti eest vedasid.

18. detsembril etendus koolilaste ja Lehekese rühma jõulunäidend. Taas oli tunda professionaalse juhendaja kätt, sest lapsed esinesid kui elukutselised näitlejad.

Jõulumemm oli saabunud seekord Tabriast.

Jõulude ja aastavahetuse vahepeal töötas lasteaed 5-6-lapsega.

 

2009

Jaanuar

Õpilaste koolipäevad muutusid väga tihedaks. Erinevatel päevadel toimusid näitering, tantsutrenn (juhendaja lapsevanem Margarita Aija), ujumine ja klubis käsitööring (juhendaja Lea Eamets).

29. jaanuaril osales Karl Hans Siimer inglise keele olümpiaadil 4.klassidele (juhendaja õpetaja Aive Annuste) ja saavutas Pärnu maakonna laste seas tubli 13.koha (osalejaid 40). Samal päeval osales Metsalaulu konkursil Kilingi-Nõmmes Kaisa Rõngas (juhendaja õpetaja Ulvi Talts).

Veebruar

5. veebruaril käisid meie mudilaskoori lastel külas Are PK mudilaskoori lapsed, et ühiselt laulupeo laule harjutada.

11. veebruaril käisid Kaisa Rõngas, Eliisabet Kuslap ja Elisabeth Pahk maakondlikul Varia viktoriinil. Tulemus oli maakonna keskmine.

23. veebruaril peeti ühine EV sünnipäevapidu Are vallamajas. Meie lapsed esitasid näiteringiga E.Niidu Midrimaa luuletuse, mis pealtvaatajatele väga meeldis. Lauldi ka kahe kooli ühise mudilaskoorina.

25. veebruaril said lapsed teha vastlasõitu. Kohal oli Reieli talu hobune saaniga, kaasas väike kitseke.

Märts

3. märtsil olid meie majas külas klounid, kes lisaks etendusele ka õhupallidest loomi meisterdasid.

12. märtsil esitas Heino Seljamaa etenduse “Mängult ja päriselt”.

11. märtsil korraldas õp.Rein Semenov piirkonna lastele talispordipäeva Jõulumäel. Üritus oli vahva, meie poolt kaasas ka fotograaf Katrina, kes lastest toredaid pilte tegi.

27. märtsil käis 4.klassi õpilane Karl Hans Siimer Pärnus maakondlikul matemaatika olümpiaadil ja saavutas 5.koha. Tubli, Karl Hans!!!

31. märtsil ja 07.aprillil käis meie lastepere Strandis ujumas. See oli StrandSpa kingitus meie lastele jõulukaartide meisterdamise eest.

Aprill

02. ja 13. aprillil külastasid meid lasteatrid Miku-Manni (Kuldaväärt) ja Nipitiri (Võlukringel). Mõlemad teatrid panid lapsed vaatama- kuulama.

30. aprillil käisime Sillaotsa talumuuseumis. Murru küla Seltsi projekti raames olid kaasas Päikesekillud, Lehekesed, vanavanemad ja emad. Talumuuseumis vaatasime väljapanekuid, katsetasime lihtsamaid talutöid, mängisime  ühe vana rahvamängu ja maiustasime Triinu (Aaspalu) tehtud kringleid.

Mai

11. mail käisime 4. klassiga külas Are Põhikoolis, kus meid võttis vastu 4.klass oma õpetaja Ülle Tiimusega. Lastele meeldis külaskäik väga. Vahvad olid õpetaja Ülle juhendamisel läbiviidud mängud, mida hiljem ka oma koolis mängisime.

22. mail kutsusime külla vilistlased ja endised töötajad. Kohal olid endised juhatajad Pille Nurk, Sirje Mölder, õpetaja- juhataja Terje Patto ja teised. Sõna võttis endine Suigu kolhoosi esimees Leho Pahk. Meie maja algusaegadest on tööl olnud praegused töötajad Ly Merents ja Virve Lusik.

25. mail esines näitering etendusega Nukitsamees. Veelkord leidis kinnitust, et lapsed suudavad suurepärase juhendaja Anneli Kesleri abil kehastuda tõelisteks näitlejateks.

27. mail käisid Lehekese rühma lapsed Toris. Külastati hobusekasvandust, kus sai hobuvankriga sõita ja ratsutada, tallides hobuvarustust vaadata, 4-hoburakendi sõitu näha ja lõpuks ka grillida. Lisaks käidi Tori põrgus. 27.mai ööseks jäädi lasteada. Elamusterohke oli öödisko, mille juurde kuulus ka jäätisega maiustamine, maas magamine ja sünnpäeva pidu Lotte tordiga. Hommikul korraldati hambapesu hambaharjade võrdlemisega. Mõni laps soovis veel üheks ööks lasteaeda jääda. Õpetajate Anneli, Imbi ja Merle poolt vahva ettevõtmine.

29. mail lõpetasid 12 Lehekest ja 5 4.klassi õpilast. Pidulikul aktusel said tublimad õpilased kätte ka kiituskirjad. Ainult väga headele hinnetele õppisid Iris Tamla, Rines Markvard, Lisette Pent, Elisabeth Pahk, Eliisabet Kuslap ja Karl Hans Siimer. Karl Hans ja Karolin Siimer jätkavad kooliteed Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Dolores Eamets Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, Reino Tuisk ja Mauriko Erm meie koduvalla põhikoolis Ares.

Juuni

01. – 02. juunini käisid õpilased Lahemaa ekskursioonil.

Esimene päev algas Rakveres seikluretkega keskaja kindluses, kus käidi karkudel, peeti poomi peal võitlust. Lasti vibu, valmistati püssirohtu. Laste näod olid naerul isegi siis, kui katsetati keskaegses häbipostis olemist. Kõik see toimus keskaegsetes rüüdes, kusjuures rüid kaunistanud ristid olid erinevad ja kuulusid vaenutsevatele pooltele.

Pärast seiklusretke külastati Sagadi mõisa. Looduskooli õpetajaga käidi programmi Mets meie meeltes raames kopraraja retkel. Lõpuks jõuti Altja randa, kus sai kuumal päeval ennast merevees turgutada. Pärast kalurikülas käiku ja ennast Võsu Põhikoolis ööbimiseks sissesättimist käidi veel ujumas.

Teisel päeval külastati Käsmu`t. Matkati giidi juhendamisel mererannas, vaadati muuseumi väljapanekut, meisterdati viikingite amulette. Traditsioonilise 2-päevase ekskursiooni lõpetas külaskäik Jõelähtmele, kus vaadati kivikalmeid ja imetleti Jägala juga.

2008/ 2009 õppeaasta Suigu Lasteaed- Algkoolis

1. septembril alustasid kooliteed Rines Markvard, Eliise Alamaa, Iris Tamla, Siim Leuke ja Lisette Pent. Klassijuhatajaks õpetaja Aive Annuste. Koolis  on sellel õppeaastal 18 õpilast. Uue ringina  alustas tegevust  näitering  õpetaja Anneli Tamme  juhendamisel.

Lasteaiaõpetajad  vahetasid rühmi. Õpetaja Aire Aaspalu, Aelika Kurgmann ja õpetaja abi Kadi Kasemaa muutsid Musilaste rühma  hubaseks  mängumaailmaks. Õpetaja Eha Reino, Maila Aak ja  õpetaja abi Virve Lusik  andsid  uue  ilme Päikesekildude rühmale. Õpetajad Imbi Roots, Anneli Tamm  ja õpetaja abi Merle Juss hakkasid  kooliks ette valmistama Lehekese rühma  lapsi.

18.-19.septembrini  olid koolilapsed Kihnu saarel projekti raames, mida rahastas KIK. Teejuhtideks  Hendrik Relve ja  kohalik giid. Lastel  oli võimalus  ööbida  kämpingutes. 2  päeva  lendasid  väga ruttu. Lastele  oli  vahva elamus sõita  autokastis mööda saart ning avastada, et üsna  nende  kodu  lähedal  kantakse  rahvariideid igapäevaselt. 

 

Oktoobri alguses (03.) tähistasime  traditsiooniliselt  õpetajate päeva. Külla  olid  tulnud õpetaja Elfriide Müüriladuja (Aelika Kurgmann) Kaagverest ja vahetusõpilane Varvara (Kadi Kasemaa) Venemaalt. Õpilased (st töötajad)  pidid esitama  luuletusi ja  vastama  viktoriini- küsimustele. Õpetaja Elfriide ja Varvara suutsid  naerutada  kõiki üritusel osalejaid.  

07. oktoobril esitas Ivar Lett lastele etenduse “Igal ühel  oma  õnn”, kuhu kaasnäitlejana  kaasas ka  4.klassi  õpilase Karl-Hans Siimeri. Näidend  oli  mõtlemapanev ja  eriliselt  nutikate dekoratsioonidega.

Sügisesel  koolivaheajal  oli lastel võimalus  õpetaja Rein Semenovi korraldatud spordilaagris  osaleda. Lastele  meeldis eriti finaal Tervise Paradiisi veekeskuses.

10. novembril toimus isadepäev, mil näiteringil oli võimalus esmakordselt esineda. Etendati lugusid Jukust. Tunda oli meisterliku juhendaja Anneli Tamme kätt. Pärast väikest ühisosa hakkasid Musilaste emad küpsisetorti valmistama, isad perepilte joonistama. Päikesekildude isad valmistasid salatit nagu ka Lehekese rühma isad, samal ajal  valmistasid Päikesekildude emad ette  näidendi ja Lehekese rühma emad tantsu.

Novembris külastasid meid politseinikud. Päikesekildude rühmas rääkis Kait Arenberg sellest, miks ja kuidas käituda liikluses. Lehekese rühmale tutvustas politseniku tööd Kati Kuldmaa. Koolilastele tutvustasid politseinikud põhjalikumalt, kuidas võetakse sõrmejägi, millist vormi kannab märulipolitsei, kuidas mõõdetakse kiirust ja millised võimalused on kaasaegses politseiautos.

Jõuluaeg algas juba 28. novembril, kui Lehekese rühm Pärnu Kontserdimajas etendust “Jõuluvana oodates” vaatamas käis.

Jõulukingitustena saabusid 03.detsembril sülearvutid õpetajatele, Tiigrihüppe kaasfinantseerimisel ostsime ka projektori.

09. detsembril oli meie laste võistkond võidukas kihelkonna spordivõistlusel “Ole osav ja kiire!”, juhendajaks õpetaja Rein Semenov.

11. detsembril  toimus  traditsiooniline jõululaat, töötas ka jõulukohvik.

Päikeskildude lapsed käisid ära ka Tori Jõulumaal, kus vankrisõidule lisaks sai jõuluheintes möllata ja piparkooke süüa. Laste ja õpetajate arvates oli kõike täpselt parasjagu ja üritus läks igati korda.

17. detsembril käisid algkooli lapsed teatris vanadel lastelauludel põhinevat etendust “100-aastane laps” vaatamas.

Samal õhtul toimus Musilaste ja Päikesekildude rühma jõulupidu. Õpetajad Aire ja Aelika olid kehastunud jänesteks, kes peo lõpuks “R” tähe selgeks said ning lustakalt laste kontserti eest vedasid.

18. detsembril etendus koolilaste ja Lehekese rühma jõulunäidend. Taas oli tunda professionaalse juhendaja kätt, sest lapsed esinesid kui elukutselised näitlejad.

Jõulumemm oli saabunud seekord Tabriast.

Jõulude ja aastavahetuse vahepeal töötas lasteaed 5-6-lapsega.

 

2009

Jaanuar

Õpilaste koolipäevad muutusid väga tihedaks. Erinevatel päevadel toimusid näitering, tantsutrenn (juhendaja lapsevanem Margarita Aija), ujumine ja klubis käsitööring (juhendaja Lea Eamets).

29. jaanuaril osales Karl Hans Siimer inglise keele olümpiaadil 4.klassidele (juhendaja õpetaja Aive Annuste) ja saavutas Pärnu maakonna laste seas tubli 13.koha (osalejaid 40). Samal päeval osales Metsalaulu konkursil Kilingi-Nõmmes Kaisa Rõngas (juhendaja õpetaja Ulvi Talts).

Veebruar

5. veebruaril käisid meie mudilaskoori lastel külas Are PK mudilaskoori lapsed, et ühiselt laulupeo laule harjutada.

11. veebruaril käisid Kaisa Rõngas, Eliisabet Kuslap ja Elisabeth Pahk maakondlikul Varia viktoriinil. Tulemus oli maakonna keskmine.

23. veebruaril peeti ühine EV sünnipäevapidu Are vallamajas. Meie lapsed esitasid näiteringiga E.Niidu Midrimaa luuletuse, mis pealtvaatajatele väga meeldis. Lauldi ka kahe kooli ühise mudilaskoorina.

25. veebruaril said lapsed teha vastlasõitu. Kohal oli Reieli talu hobune saaniga, kaasas väike kitseke.

Märts

3. märtsil olid meie majas külas klounid, kes lisaks etendusele ka õhupallidest loomi meisterdasid.

12. märtsil esitas Heino Seljamaa etenduse “Mängult ja päriselt”.

11. märtsil korraldas õp.Rein Semenov piirkonna lastele talispordipäeva Jõulumäel. Üritus oli vahva, meie poolt kaasas ka fotograaf Katrina, kes lastest toredaid pilte tegi.

27. märtsil käis 4.klassi õpilane Karl Hans Siimer Pärnus maakondlikul matemaatika olümpiaadil ja saavutas 5.koha. Tubli, Karl Hans!!!

31. märtsil ja 07.aprillil käis meie lastepere Strandis ujumas. See oli StrandSpa kingitus meie lastele jõulukaartide meisterdamise eest.

Aprill

02. ja 13. aprillil külastasid meid lasteatrid Miku-Manni (Kuldaväärt) ja Nipitiri (Võlukringel). Mõlemad teatrid panid lapsed vaatama- kuulama.

30. aprillil käisime Sillaotsa talumuuseumis. Murru küla Seltsi projekti raames olid kaasas Päikesekillud, Lehekesed, vanavanemad ja emad. Talumuuseumis vaatasime väljapanekuid, katsetasime lihtsamaid talutöid, mängisime  ühe vana rahvamängu ja maiustasime Triinu (Aaspalu) tehtud kringleid.

Mai

11. mail käisime 4. klassiga külas Are Põhikoolis, kus meid võttis vastu 4.klass oma õpetaja Ülle Tiimusega. Lastele meeldis külaskäik väga. Vahvad olid õpetaja Ülle juhendamisel läbiviidud mängud, mida hiljem ka oma koolis mängisime.

22. mail kutsusime külla vilistlased ja endised töötajad. Kohal olid endised juhatajad Pille Nurk, Sirje Mölder, õpetaja- juhataja Terje Patto ja teised. Sõna võttis endine Suigu kolhoosi esimees Leho Pahk. Meie maja algusaegadest on tööl olnud praegused töötajad Ly Merents ja Virve Lusik.

25. mail esines näitering etendusega Nukitsamees. Veelkord leidis kinnitust, et lapsed suudavad suurepärase juhendaja Anneli Kesleri abil kehastuda tõelisteks näitlejateks.

27. mail käisid Lehekese rühma lapsed Toris. Külastati hobusekasvandust, kus sai hobuvankriga sõita ja ratsutada, tallides hobuvarustust vaadata, 4-hoburakendi sõitu näha ja lõpuks ka grillida. Lisaks käidi Tori põrgus. 27.mai ööseks jäädi lasteada. Elamusterohke oli öödisko, mille juurde kuulus ka jäätisega maiustamine, maas magamine ja sünnpäeva pidu Lotte tordiga. Hommikul korraldati hambapesu hambaharjade võrdlemisega. Mõni laps soovis veel üheks ööks lasteaeda jääda. Õpetajate Anneli, Imbi ja Merle poolt vahva ettevõtmine.

29. mail lõpetasid 12 Lehekest ja 5 4.klassi õpilast. Pidulikul aktusel said tublimad õpilased kätte ka kiituskirjad. Ainult väga headele hinnetele õppisid Iris Tamla, Rines Markvard, Lisette Pent, Elisabeth Pahk, Eliisabet Kuslap ja Karl Hans Siimer. Karl Hans ja Karolin Siimer jätkavad kooliteed Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Dolores Eamets Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, Reino Tuisk ja Mauriko Erm meie koduvalla põhikoolis Ares.

Juuni

01. – 02. juunini käisid õpilased Lahemaa ekskursioonil.

Esimene päev algas Rakveres seikluretkega keskaja kindluses, kus käidi karkudel, peeti poomi peal võitlust. Lasti vibu, valmistati püssirohtu. Laste näod olid naerul isegi siis, kui katsetati keskaegses häbipostis olemist. Kõik see toimus keskaegsetes rüüdes, kusjuures rüid kaunistanud ristid olid erinevad ja kuulusid vaenutsevatele pooltele.

Pärast seiklusretke külastati Sagadi mõisa. Looduskooli õpetajaga käidi programmi Mets meie meeltes raames kopraraja retkel. Lõpuks jõuti Altja randa, kus sai kuumal päeval ennast merevees turgutada. Pärast kalurikülas käiku ja ennast Võsu Põhikoolis ööbimiseks sissesättimist käidi veel ujumas.

Teisel päeval külastati Käsmu`t. Matkati giidi juhendamisel mererannas, vaadati muuseumi väljapanekut, meisterdati viikingite amulette. Traditsioonilise 2-päevase ekskursiooni lõpetas külaskäik Jõelähtmele, kus vaadati kivikalmeid ja imetleti Jägala juga.