Suigu LAK õppeaasta 2012/2013


2012/2013 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

03. septembril  alustasid kooliteed Katariina Jõemetsa ja Carlos Aija. Klassijuhatajaks õpetaja Aive Annuste.

Õppeaasta alguseks valmis ka maaküttesüsteem, mida rahastas lisaks Are Vallavalitusele Keskonnainvesteeringute Keskus.

Lasteaiaõpetajateks jäid Musilaste rühma Eha Reino ja Merle Juss, õpetaja abi Tiia Tuisk.  Päikesekildudesse tulid õpetajateks Maila Aak ja Kelli Tamme, õpetaja abi Merje Erm. Lehekese rühma  õpetajateks on  Aelika Kurgmann ja  Aire Aaspalu, õpetaja abi Helju Reilend.

19. septembril oli ajalooline päev, sest  õpilased said endale  uued lauad-toolid. Senised  koolilauad ja -toolid  olid saanud 24. aastaseks, kasutusel alatas sellest, kui koolimaja valmis sai ja vajasid  juba  mõnda aega  väljavahetamist.

24. septembril käisid meie  õpilased  koos Are Põhikooli lastega  tutvumas Are valla Parisselja küla taludega. Tutvuti Vahtriku, Kaasiku, Tammiku ja Kuusiku taluga. Pärast matka söödi  üks  mõnus kõhutäis Are koolis ja osaleti viktoriinis.

Samal  päeval pandi  üles  ka sügisnäitus, mille pealkiri sel aastal “Sügis sõnas ja  pildis”. Lapsed  olid peredega  teinud väga toredaid  sügispilte ning  kirjutanud  mõtteid sügisest.

9. oktoobril valmistasid õpilased lapsevanema Kristi Hansari juhendamisel sügispärgi. Lehepärjad  said  kirevad ja kaunid.

11. oktoobril  käisid  õpilased Murru küla Seltsi korraldatatud õppereisil Tallinnas. Käidi Riigikogus, Tallinna Lennusadamas ja 3D kinos. Õpetaja Aive Annuste  kirjutas sellest 1. ja 3.klassi blogis nii:  Riigikogusse ei sattunud me juhuslikult, sinna  kutsus meid Riigikogu esimees pr. Ene Ergma.  Kuna parajasti oli käimas ka parlamendi-istung, siis Riigikogu esimehel meie jaoks üleliia palju aega ei olnud. Kohtusime, rääkisime, tegime pilti ja käisime ära ka pr. Ergma kabinetis, ka kommi pakuti:)

Lennusadamasse  jõudes toimus tunniajane jalutuskäik giidi juhtimisel, kes seletas lahti muuseumi ekspositsioonide ajaloo. Nägime ära lihtsa haabja ja käisime allveelaevas Lembitu, ületasime laealuse järsu kaarsilla, kus tutvusime vesilennuk Short 184-ga, tegime Kollase Allveelaevaga ümbermaailmareisi ja saime juhtida vesilennukit simulaatoris, nägime virtuaalset  lennukirünnakut allveelaevale ning meeskonna tegutsemist rünnaku ajal. Tutvusime veespordivahenditega ja juhtisime väikelaevu sadmasse, uurisime Baltimaade suurimat akvaariumit ja uudistasime selle elanikke. Põnevust oli palju, tegutsemist küllaga ja 2 tundi omal käel merealadega tegutsedes lendas linnutiivul. Oleks veelgi tahtnud Lennusadamas olla, kuid meid ootas ees uus seiklus- 3D kino Coca-Cola Plazas. Paljudele õpilastele oli 3D filmielamus esmakordne. Suur kobarkino, punased samettoolid, 3D efekti tekitavad prillid, saladuslikud  COMBOD ja animatsioon VAPPER JOCK.

17. oktoobril  osalesid 10 õpilast kihelkondliku võistlussarja “Ole osav ja kiire” 1.etapil Pärnu- Jaagupis ning saavutasid 1.koha. Neid  juhendas  kehalise kasvatuse  õpetaja Rein Semenov.

19. oktoobril  lõppes I õppeveerand.  Ainult väga heade hinnete ja eeskujuliku käitumisega  lõpetasid veerandi Katariina Jõemetsa 1.klassist ja Endri Hansar 2.klassist.

Sel päeval käidi ka Suigu raamatukogus  ettelugemispäeval. Raamatukogu juhataja Viiu Tamla luges ette katkendeid lasteraamatutest Päikesekildudele, Lehekestele ja õpilastele.

Lehekese rühma  päev  oli väga kultuurne, sest  pärast ettelugemist sõideti veel vallakeskusesse, kus  vaadati etendust “Pilli-Tiidu”.

8. novembril toimus sügisene perepäev, kus pered läbisid orienteerumisraja ja  jõudsid  lõpuks  klubisse. Klubis  mängiti õpetajate Aire ja Aelika  juhendamisel  ühismänge ja söödi kokk Triinu valmistatud  pirukaid.

23. novembril toimus õpetaja Külli juhendatud loovusringi näitetrupi etendus “Juku lood” Suigu  klubis. Etendust  oli vaatama  tulnud  rohkelt publikut, näitlejatel õnnestus etendus väga  hästi.

4. detsembril toimusid töötoad  jõululaadaks meisterdamiseks. Valmistati geelküünlaid, kaunistati taldrikuid-tasse salvrätitehnikas, meisterdati roosipuid ja  kinkekotte. Lisaks meie  õpetajatele viisid töötubasid läbi Eveli Kuslap, kelle  juhendamisel valmisid rahvuslikku laadi turvahelkurid. Tordikaunistusi martsipanist ja  suhkrumassist  õpetas tegema Eve Eamets.

13. detsembril toimus  Are Vallamajas  traditsiooniline  jõululaat, kus nii lasteaiarühmad  kui ka kool käisid  omavalmistatud kaupa müümas-ostmas.

Advendihommikud pühendati sel aastal  meisterdamisele, mängude ja  jõulueelse  lühinäidendiga.

18. ja 19. detsembril toimusid  rühmade  ja  kooli jõulupeod.

22. veebruaril  tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva aktusega. Õpetaja Maila  ettevalmistatud aktusel esinesid lasteaia- ja koolilapsed.

14. märtsil  toimus  muinasjutuhommik. Emakeelepäevaks  olid  õpilased ise ja lasteaialapsed peredega valmistanud muinasjuturaamatud. Mõned  jutud loeti ette,  isevalmistatud raamatud  olid  kõigile  lugemiseks-vaatamiseks  näitusel.

22. aprillil korraldas kehalise kasvatuse  õpetaja Rein lastele sportliku  hommiku “Jüri  ärkab”.

2. mail kevadisel  perepäeval tehti klubis “reis  ümber maailma”. Külla olid saabunud “kuninganna ja prints koos abikaasaga Inglismaalt” ning  “president Ameerikast”.  Laulud ja tantsud  viisid meid Hispaaniasse, Prantsusmaale,  Rootsi ja Hollandisse.

17. mail käisid õpilased  ekskursioonil Järvamaal, 22.mail Lehekese rühma lapsed Pärnus.

31. mail  lõpetasid Lehekese rühma Ott, Laura, Rasmus, Meribel, Juss, Pruno, Aureelika, Kristo, Cardo ja Karl Ivar. 4.klassi  lõpetasid Meree, Karl, Jan Erik, Joosep ja Kristjan.  

Kiituskiri anti  väga hea  õppeedukuse eest järgmistele   õpilastele:

1.    Linda Helena Siimer

2.    Endri Hansar

3.    Melissa Erm

Ainealase kiituskirja  muusikaõpetuses said Katariina Jõemetsa ja Joosep Kuslap.

Ainealase  kiituskirja  kehalises kasvatuses said Katariina Jõemetsa, Kristofer Šatski ja Karl Veskimägi.

3.-4.juunini olid õpilased koos Are Põhikooli lastega  looduslaagris Maria talus. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Õpilased keskendusid laagris  putukate  uurimisele.

14. juunil käisid töötajad ekskursioonil Lätis. Tutvuti Rundale lossiga ja Riia botaanikaaiaga. Reis sai teoks  tänu Murru küla Seltsile.

17.juunil lõpetas  ülikooli lasteaiaõpetaja Merle Juss.

 

Kaunist suve!

2012/2013 õppeaasta Suigu Lasteaed-Algkoolis

03. septembril  alustasid kooliteed Katariina Jõemetsa ja Carlos Aija. Klassijuhatajaks õpetaja Aive Annuste.

Õppeaasta alguseks valmis ka maaküttesüsteem, mida rahastas lisaks Are Vallavalitusele Keskonnainvesteeringute Keskus.

Lasteaiaõpetajateks jäid Musilaste rühma Eha Reino ja Merle Juss, õpetaja abi Tiia Tuisk.  Päikesekildudesse tulid õpetajateks Maila Aak ja Kelli Tamme, õpetaja abi Merje Erm. Lehekese rühma  õpetajateks on  Aelika Kurgmann ja  Aire Aaspalu, õpetaja abi Helju Reilend.

19. septembril oli ajalooline päev, sest  õpilased said endale  uued lauad-toolid. Senised  koolilauad ja -toolid  olid saanud 24. aastaseks, kasutusel alatas sellest, kui koolimaja valmis sai ja vajasid  juba  mõnda aega  väljavahetamist.

24. septembril käisid meie  õpilased  koos Are Põhikooli lastega  tutvumas Are valla Parisselja küla taludega. Tutvuti Vahtriku, Kaasiku, Tammiku ja Kuusiku taluga. Pärast matka söödi  üks  mõnus kõhutäis Are koolis ja osaleti viktoriinis.

Samal  päeval pandi  üles  ka sügisnäitus, mille pealkiri sel aastal “Sügis sõnas ja  pildis”. Lapsed  olid peredega  teinud väga toredaid  sügispilte ning  kirjutanud  mõtteid sügisest.

9. oktoobril valmistasid õpilased lapsevanema Kristi Hansari juhendamisel sügispärgi. Lehepärjad  said  kirevad ja kaunid.

11. oktoobril  käisid  õpilased Murru küla Seltsi korraldatatud õppereisil Tallinnas. Käidi Riigikogus, Tallinna Lennusadamas ja 3D kinos. Õpetaja Aive Annuste  kirjutas sellest 1. ja 3.klassi blogis nii:  Riigikogusse ei sattunud me juhuslikult, sinna  kutsus meid Riigikogu esimees pr. Ene Ergma.  Kuna parajasti oli käimas ka parlamendi-istung, siis Riigikogu esimehel meie jaoks üleliia palju aega ei olnud. Kohtusime, rääkisime, tegime pilti ja käisime ära ka pr. Ergma kabinetis, ka kommi pakuti:)

Lennusadamasse  jõudes toimus tunniajane jalutuskäik giidi juhtimisel, kes seletas lahti muuseumi ekspositsioonide ajaloo. Nägime ära lihtsa haabja ja käisime allveelaevas Lembitu, ületasime laealuse järsu kaarsilla, kus tutvusime vesilennuk Short 184-ga, tegime Kollase Allveelaevaga ümbermaailmareisi ja saime juhtida vesilennukit simulaatoris, nägime virtuaalset  lennukirünnakut allveelaevale ning meeskonna tegutsemist rünnaku ajal. Tutvusime veespordivahenditega ja juhtisime väikelaevu sadmasse, uurisime Baltimaade suurimat akvaariumit ja uudistasime selle elanikke. Põnevust oli palju, tegutsemist küllaga ja 2 tundi omal käel merealadega tegutsedes lendas linnutiivul. Oleks veelgi tahtnud Lennusadamas olla, kuid meid ootas ees uus seiklus- 3D kino Coca-Cola Plazas. Paljudele õpilastele oli 3D filmielamus esmakordne. Suur kobarkino, punased samettoolid, 3D efekti tekitavad prillid, saladuslikud  COMBOD ja animatsioon VAPPER JOCK.

17. oktoobril  osalesid 10 õpilast kihelkondliku võistlussarja “Ole osav ja kiire” 1.etapil Pärnu- Jaagupis ning saavutasid 1.koha. Neid  juhendas  kehalise kasvatuse  õpetaja Rein Semenov.

19. oktoobril  lõppes I õppeveerand.  Ainult väga heade hinnete ja eeskujuliku käitumisega  lõpetasid veerandi Katariina Jõemetsa 1.klassist ja Endri Hansar 2.klassist.

Sel päeval käidi ka Suigu raamatukogus  ettelugemispäeval. Raamatukogu juhataja Viiu Tamla luges ette katkendeid lasteraamatutest Päikesekildudele, Lehekestele ja õpilastele.

Lehekese rühma  päev  oli väga kultuurne, sest  pärast ettelugemist sõideti veel vallakeskusesse, kus  vaadati etendust “Pilli-Tiidu”.

8. novembril toimus sügisene perepäev, kus pered läbisid orienteerumisraja ja  jõudsid  lõpuks  klubisse. Klubis  mängiti õpetajate Aire ja Aelika  juhendamisel  ühismänge ja söödi kokk Triinu valmistatud  pirukaid.

23. novembril toimus õpetaja Külli juhendatud loovusringi näitetrupi etendus “Juku lood” Suigu  klubis. Etendust  oli vaatama  tulnud  rohkelt publikut, näitlejatel õnnestus etendus väga  hästi.

4. detsembril toimusid töötoad  jõululaadaks meisterdamiseks. Valmistati geelküünlaid, kaunistati taldrikuid-tasse salvrätitehnikas, meisterdati roosipuid ja  kinkekotte. Lisaks meie  õpetajatele viisid töötubasid läbi Eveli Kuslap, kelle  juhendamisel valmisid rahvuslikku laadi turvahelkurid. Tordikaunistusi martsipanist ja  suhkrumassist  õpetas tegema Eve Eamets.

13. detsembril toimus  Are Vallamajas  traditsiooniline  jõululaat, kus nii lasteaiarühmad  kui ka kool käisid  omavalmistatud kaupa müümas-ostmas.

Advendihommikud pühendati sel aastal  meisterdamisele, mängude ja  jõulueelse  lühinäidendiga.

18. ja 19. detsembril toimusid  rühmade  ja  kooli jõulupeod.

22. veebruaril  tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva aktusega. Õpetaja Maila  ettevalmistatud aktusel esinesid lasteaia- ja koolilapsed.

14. märtsil  toimus  muinasjutuhommik. Emakeelepäevaks  olid  õpilased ise ja lasteaialapsed peredega valmistanud muinasjuturaamatud. Mõned  jutud loeti ette,  isevalmistatud raamatud  olid  kõigile  lugemiseks-vaatamiseks  näitusel.

22. aprillil korraldas kehalise kasvatuse  õpetaja Rein lastele sportliku  hommiku “Jüri  ärkab”.

2. mail kevadisel  perepäeval tehti klubis “reis  ümber maailma”. Külla olid saabunud “kuninganna ja prints koos abikaasaga Inglismaalt” ning  “president Ameerikast”.  Laulud ja tantsud  viisid meid Hispaaniasse, Prantsusmaale,  Rootsi ja Hollandisse.

17. mail käisid õpilased  ekskursioonil Järvamaal, 22.mail Lehekese rühma lapsed Pärnus.

31. mail  lõpetasid Lehekese rühma Ott, Laura, Rasmus, Meribel, Juss, Pruno, Aureelika, Kristo, Cardo ja Karl Ivar. 4.klassi  lõpetasid Meree, Karl, Jan Erik, Joosep ja Kristjan.  

Kiituskiri anti  väga hea  õppeedukuse eest järgmistele   õpilastele:

1.    Linda Helena Siimer

2.    Endri Hansar

3.    Melissa Erm

Ainealase kiituskirja  muusikaõpetuses said Katariina Jõemetsa ja Joosep Kuslap.

Ainealase  kiituskirja  kehalises kasvatuses said Katariina Jõemetsa, Kristofer Šatski ja Karl Veskimägi.

3.-4.juunini olid õpilased koos Are Põhikooli lastega  looduslaagris Maria talus. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Õpilased keskendusid laagris  putukate  uurimisele.

14. juunil käisid töötajad ekskursioonil Lätis. Tutvuti Rundale lossiga ja Riia botaanikaaiaga. Reis sai teoks  tänu Murru küla Seltsile.

17.juunil lõpetas  ülikooli lasteaiaõpetaja Merle Juss.

 

Kaunist suve!