Uudised

Eesti rändeajastul 26. september toomas


Septembrikuu eelviimasel nädalal tutvusid 5.-9.klassi õpilased sotsiaalainete tunnis Inimõiguste Instituudi rändnäitusega ,,Eesti rändeajastul”.

Näitus kajastab lähemalt Eesti ajalugu enim mõjutanud nelja suuremat väljarändelainet (19. sajandi väljaränne Venemaale, Teisest maailmasõjast ajendatud suur põgenemine 1944. aastal, massiküüditamised ja nüüdisaegne väljaränne) ning kaht suuremat sisserännet (1920. aastate tagasiränne peamiselt Venemaalt ja nõukogudeaegne sisseränne). Lisaks käsitleb näitus rännet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja praegu toimuvat rändepööret Eestis.

Rändnäitus käsitleb Eestis aktuaalseid teemasid: praegu toimuvat rändepööret, põgenikega seotud küsimusi ning lõimumisega seotud väljakutseid.

Näitusel saab tutvuda põhjalikumalt rände eri liikide ja põhjustega, saab teada, millistes maailma riikides on suurim sisserännanute osakaal rahvastikust ning millised on maailma peamised rändevood. Lähemalt selgitatakse lahti, kes on põgenik ja kes pagulane ning milline on praeguse, nn. Euroopa rändekriisi taust ja põhjused.

 “Eesti rändeajastul” on Inimõiguste Instituudi kolmas hariduslik rändnäitus

Nagu kombeks, siis ka seekord oli selle kotha ristsõnade lahendamise võistlus. Klasside parimad olid:

5.klass I- II Maribel M. ja Kaspar

           III  Daria Loreen

 

6.klass I Lili Marleen

           II  Kerlin

           III Greete Mai

 

7.klass I Miko

           II Steven

          III Kerli

 

8.klass  I Sandra

             II Kairon

             III Isabel M.

 

9.klass  I Karola

            II Hety Lily

            III Kärtu

 

 

Septembrikuu eelviimasel nädalal tutvusid 5.-9.klassi õpilased sotsiaalainete tunnis Inimõiguste Instituudi rändnäitusega ,,Eesti rändeajastul”.

Näitus kajastab lähemalt Eesti ajalugu enim mõjutanud nelja suuremat väljarändelainet (19. sajandi väljaränne Venemaale, Teisest maailmasõjast ajendatud suur põgenemine 1944. aastal, massiküüditamised ja nüüdisaegne väljaränne) ning kaht suuremat sisserännet (1920. aastate tagasiränne peamiselt Venemaalt ja nõukogudeaegne sisseränne). Lisaks käsitleb näitus rännet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja praegu toimuvat rändepööret Eestis.

Rändnäitus käsitleb Eestis aktuaalseid teemasid: praegu toimuvat rändepööret, põgenikega seotud küsimusi ning lõimumisega seotud väljakutseid.

Näitusel saab tutvuda põhjalikumalt rände eri liikide ja põhjustega, saab teada, millistes maailma riikides on suurim sisserännanute osakaal rahvastikust ning millised on maailma peamised rändevood. Lähemalt selgitatakse lahti, kes on põgenik ja kes pagulane ning milline on praeguse, nn. Euroopa rändekriisi taust ja põhjused.

 “Eesti rändeajastul” on Inimõiguste Instituudi kolmas hariduslik rändnäitus

Nagu kombeks, siis ka seekord oli selle kotha ristsõnade lahendamise võistlus. Klasside parimad olid:

5.klass I- II Maribel M. ja Kaspar

           III  Daria Loreen

 

6.klass I Lili Marleen

           II  Kerlin

           III Greete Mai

 

7.klass I Miko

           II Steven

          III Kerli

 

8.klass  I Sandra

             II Kairon

             III Isabel M.

 

9.klass  I Karola

            II Hety Lily

            III Kärtu