Uudised

Õpilaste teadusfestival 2024 11. aprill toomas


Õpilaste teadusfestival on kevadeti toimuv suursündmus, millega tähistame teadust ja noori teaduses. Festival toimub AHHAA teaduskeskuses 9.-10. aprillil 2024.

Festivali raames leiab aset õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kuhu sel aastal sai esitada töid kuni 20. veebruarini. Are Koolist osales  eelvoorus Liisa Ivanova  uurimustööga ja Helyana Kakko  loovtööga. 

Eelvoorus oli pea 250  põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tööd.

II vooru pääsesid nendest 94 tööd,  mille seas oli ka Helyana töö. Parimate tööde posterettekannetega oli võimalik tutvuda kõigil külastajatel mõlemal festivalipäeval. Igal osalejal tuli kaitsta oma tööd erinevatel kellaaegadel kolmele žüriiliikmele ning vastata nende küsimustele.

Helyanal suutis seda kenasti, olles ka üks auhinnasaajatest, pälvides Tartu Ülikooli teaduskooli eriauhinna (Teaduskooli pusa,  preemia 200 eurot ning individuaalse kohtumise mentoriga).

Auhinna põhjenduseks toodi välja, et tegu on väga põhjaliku loovtööga, mille tulemusena valmis põnev lauamäng olulisemate sündmustega Eesti Vabariigi taasiseseisvumise algaastatest.

Õp Marju

Õpilaste teadusfestival on kevadeti toimuv suursündmus, millega tähistame teadust ja noori teaduses. Festival toimub AHHAA teaduskeskuses 9.-10. aprillil 2024.

Festivali raames leiab aset õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kuhu sel aastal sai esitada töid kuni 20. veebruarini. Are Koolist osales  eelvoorus Liisa Ivanova  uurimustööga ja Helyana Kakko  loovtööga. 

Eelvoorus oli pea 250  põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tööd.

II vooru pääsesid nendest 94 tööd,  mille seas oli ka Helyana töö. Parimate tööde posterettekannetega oli võimalik tutvuda kõigil külastajatel mõlemal festivalipäeval. Igal osalejal tuli kaitsta oma tööd erinevatel kellaaegadel kolmele žüriiliikmele ning vastata nende küsimustele.

Helyanal suutis seda kenasti, olles ka üks auhinnasaajatest, pälvides Tartu Ülikooli teaduskooli eriauhinna (Teaduskooli pusa,  preemia 200 eurot ning individuaalse kohtumise mentoriga).

Auhinna põhjenduseks toodi välja, et tegu on väga põhjaliku loovtööga, mille tulemusena valmis põnev lauamäng olulisemate sündmustega Eesti Vabariigi taasiseseisvumise algaastatest.

Õp Marju