Uudised

13.10. 2023 toimus 6.-7. kl õppekäik VABAMUsse 16. oktoober toomas


Reede hommikul olid bussinina jälle Tallinna poole, et 6.ja 7.klass kella kümneks jõuaks Vabamu muuseumisse. 7.klassi töötoa teemaks oli "Vastupanu erinevad vormid". Muuseumitunnis arutlesid õpilased isikulugude kaudu vastupanu erinevate vormide üle Nõukogude okupatsiooni ajal, luues paralleele ka tänaste mittevabade ühiskondadega. Muuseumipedagoog rääkis nii Otto Tiefi valitsusest, õpilasvastupanust, metsavendlusest, dissidentidest, välisvõitlusest kui laulvast revolutsioonist. Allikaanalüüsi abil otsis 7.klass vastuseid mitmetele küsimustele. Mis ajendas noori truuks jääma oma väärtustele, riskides samal ajal vangilaagriga? Milliste valikute ees olid metsavendade abistajad? Millist rolli mängis põrandaalaune kirjandus vastupanus? 6.klassile toimus ühiskonnaõpetuse töötuba "Vabadus ja võrdus kui õigus ja kohustus" Meil kõigil on õigused, kuid tihti kipume unustama, et õigustega kaasnevad ka kohustused. Millised inimese põhiõigused on kirjas lapse õiguste konventsioonis? Muuseumitunnis mõtisklesime tõsieluliste lugude abil võrdsuse, vabaduse ja inimväärikuse teemal nii ajaloos kui ka tänapäeva Eestis. Diskussiooni elavdamiseks proovisime astuda päris inimeste kingadesse, olgu nende kingade kandjaks Siberis kasvanud Hans või Rootsi põgenenud Urve. Tunni lõpuks valmis klassi õiguste ja kohustuste deklaratsioon, et ka edaspidi oleks meeles: õigusi ja vabadusi saab hoida vaid siis, kui täidame enda kohustusi. Lõunaks oli klassidele broneeritud Skypargis Batuudi- ja mängukeskus + Teaduskeskus SkyLab Et oli reede ja 13, siis kojusõidul läks buss katki ja ootasime tee ääres poolteist tundi asendusbussi. Selles hoolimata oli hariv ja lõbus reis.
Reede hommikul olid bussinina jälle Tallinna poole, et 6.ja 7.klass kella kümneks jõuaks Vabamu muuseumisse. 7.klassi töötoa teemaks oli "Vastupanu erinevad vormid". Muuseumitunnis arutlesid õpilased isikulugude kaudu vastupanu erinevate vormide üle Nõukogude okupatsiooni ajal, luues paralleele ka tänaste mittevabade ühiskondadega. Muuseumipedagoog rääkis nii Otto Tiefi valitsusest, õpilasvastupanust, metsavendlusest, dissidentidest, välisvõitlusest kui laulvast revolutsioonist. Allikaanalüüsi abil otsis 7.klass vastuseid mitmetele küsimustele. Mis ajendas noori truuks jääma oma väärtustele, riskides samal ajal vangilaagriga? Milliste valikute ees olid metsavendade abistajad? Millist rolli mängis põrandaalaune kirjandus vastupanus? 6.klassile toimus ühiskonnaõpetuse töötuba "Vabadus ja võrdus kui õigus ja kohustus" Meil kõigil on õigused, kuid tihti kipume unustama, et õigustega kaasnevad ka kohustused. Millised inimese põhiõigused on kirjas lapse õiguste konventsioonis?
Muuseumitunnis mõtisklesime tõsieluliste lugude abil võrdsuse, vabaduse ja inimväärikuse teemal nii ajaloos kui ka tänapäeva Eestis. Diskussiooni elavdamiseks proovisime astuda päris inimeste kingadesse, olgu nende kingade kandjaks Siberis kasvanud Hans või Rootsi põgenenud Urve. Tunni lõpuks valmis klassi õiguste ja kohustuste deklaratsioon, et ka edaspidi oleks meeles: õigusi ja vabadusi saab hoida vaid siis, kui täidame enda kohustusi. Lõunaks oli klassidele broneeritud Skypargis Batuudi- ja mängukeskus + Teaduskeskus SkyLab Et oli reede ja 13, siis kojusõidul läks buss katki ja ootasime tee ääres poolteist tundi asendusbussi. Selles hoolimata oli hariv ja lõbus reis.