Uudised

26.09. toimus Are Koolis koolitus 8.-9.klassi noortele „Iga pidu saab ükskord läbi” 26. september toomas


26.09. toimus Are Koolis 
koolitus 8.-9.klassi noortele „Iga pidu saab ükskord läbi”

Koolituse taust: „Iga pidu saab ükskord läbi” koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2021. aastast.

Käsitletavad teemad:

•    kaassõitja sõidukis ja grupikäitumine; 
•    sekkumisjulgus (kõrvaliste tegevustega mittetegelemine juhtimise ajal, ohutud viisid joobes juhi takistamiseks);
•    alkoholi tarvitanud ja joobes juhi sõidukis kaasasõitmine (kas üksikult või mitmekesi);
•    grupikäitumise mõjul turvavöö mittekinnitamine;
•    juhi segamine;
•    juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine.

Kasutatav metoodika: grupitööd, diskusioonid, videoanalüüs, probleemülesannete lahendamine, praktilised ülesanded ja loeng. 

Koolituse viis läbi Kadri Kattai, Lisasõit OÜ

26.09. toimus Are Koolis 
koolitus 8.-9.klassi noortele „Iga pidu saab ükskord läbi”

Koolituse taust: „Iga pidu saab ükskord läbi” koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2021. aastast.

Käsitletavad teemad:

•    kaassõitja sõidukis ja grupikäitumine; 
•    sekkumisjulgus (kõrvaliste tegevustega mittetegelemine juhtimise ajal, ohutud viisid joobes juhi takistamiseks);
•    alkoholi tarvitanud ja joobes juhi sõidukis kaasasõitmine (kas üksikult või mitmekesi);
•    grupikäitumise mõjul turvavöö mittekinnitamine;
•    juhi segamine;
•    juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine.

Kasutatav metoodika: grupitööd, diskusioonid, videoanalüüs, probleemülesannete lahendamine, praktilised ülesanded ja loeng. 

Koolituse viis läbi Kadri Kattai, Lisasõit OÜ