Uudised

Cretloni võit Are Kooli 10. aprill toomas


Creatlon  on JA Eesti ja EBS Gümnaasiumi poolt korraldatud üle-eestiline põnev majandusmäng  7. - 9. klassidele.  

Creatlonis saab end proovile panna kolmel alal:

1.    ETAPP - TEADMISED.
E-viktoriin majandusest ja ettevõtlusest toimus 6. oktoobril 2022. Selles voorus oli Are naiskonnas  ka Mia-Liis.
2.    ETAPP - ETTEVÕTLUSALANE MEESKONNATÖÖ.
2. – 3. liikmelistel tiimidel tuli  lahendada kaks mahukat ülesannet ning saata lahendused  õigeaegselt ära.
3.detsembriks oli  vaja töötada vabatahtlikuna, teha selle kohta analüüs ning videointervjueerida tööandjat. Annika ja Karola käisid  Are noortekeskuses juhendamas  ja õpetamas õpilasi nende kodutöödes  ja intrevjueerisid Pille Kuusikut. Kuna  Mia-Liis oli enim nõutud olümpialane Are Koolis, siis edaspidi toetas ta tiimi vaid moraalselt.
20.veebruariks oli vaja saata juba mahukam töö. Nimelt tuli  uurida  välja viis hüve, mida  noored maksude eest riigilt saavad ning selgitada välja peamine erinevus riiklike ja kohalike maksude vahel. Nendele  küsimustele vastuse  saamiseks tuli oma valla kohta tõeste andmete kogumiseks pöörduda omavalitsuse esindaja poole.  Are tüdrukud kohtusid Tori abivallavanem Signe Rõngasega. Külakostiks pidid  tüdrukud küpsetama koogi. Saadud info põhjal tuli teha esitlus ,"Nutikas maksab makse"  ja kanda see oma klassikaaslastele ainetunnis ette.
3. ETAPP - LOOVUS.
Ettevõtlusmuinasjutt tuli saata 20. märtsiks. Siin polnud konkurendid ainult kreatleedid, võistlusest võtsid osa üle Eesti veel teisedki kirjutajad. Are tiimil läks hästi- oma muinasjutuga "Lugu sellest, kuidas riik särama lõi"  tulid II kohale.

6.aprilli kutsuti parimad Tallinna EBS Gümnaasiumisse aktusele, nende seas ka Are tüdrukud.  Publiku ees tuli käia koguni kaks korda: peale muinasjutu II koha, said arekad Creatlonis meeskondliku võidu. Võit oli eriti magus, sest II koha (Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 9.klassi poiste Trummeli) ees oli edumaa vaid 0.09 punkti, 3. koha said  Antsla Gümnaasiumi Kolm Musketäri (kaotusega 3,09 punkti).

Creatlon  on JA Eesti ja EBS Gümnaasiumi poolt korraldatud üle-eestiline põnev majandusmäng  7. - 9. klassidele.  

Creatlonis saab end proovile panna kolmel alal:

1.    ETAPP - TEADMISED.
E-viktoriin majandusest ja ettevõtlusest toimus 6. oktoobril 2022. Selles voorus oli Are naiskonnas  ka Mia-Liis.
2.    ETAPP - ETTEVÕTLUSALANE MEESKONNATÖÖ.
2. – 3. liikmelistel tiimidel tuli  lahendada kaks mahukat ülesannet ning saata lahendused  õigeaegselt ära.
3.detsembriks oli  vaja töötada vabatahtlikuna, teha selle kohta analüüs ning videointervjueerida tööandjat. Annika ja Karola käisid  Are noortekeskuses juhendamas  ja õpetamas õpilasi nende kodutöödes  ja intrevjueerisid Pille Kuusikut. Kuna  Mia-Liis oli enim nõutud olümpialane Are Koolis, siis edaspidi toetas ta tiimi vaid moraalselt.
20.veebruariks oli vaja saata juba mahukam töö. Nimelt tuli  uurida  välja viis hüve, mida  noored maksude eest riigilt saavad ning selgitada välja peamine erinevus riiklike ja kohalike maksude vahel. Nendele  küsimustele vastuse  saamiseks tuli oma valla kohta tõeste andmete kogumiseks pöörduda omavalitsuse esindaja poole.  Are tüdrukud kohtusid Tori abivallavanem Signe Rõngasega. Külakostiks pidid  tüdrukud küpsetama koogi. Saadud info põhjal tuli teha esitlus ,"Nutikas maksab makse"  ja kanda see oma klassikaaslastele ainetunnis ette.
3. ETAPP - LOOVUS.
Ettevõtlusmuinasjutt tuli saata 20. märtsiks. Siin polnud konkurendid ainult kreatleedid, võistlusest võtsid osa üle Eesti veel teisedki kirjutajad. Are tiimil läks hästi- oma muinasjutuga "Lugu sellest, kuidas riik särama lõi"  tulid II kohale.

6.aprilli kutsuti parimad Tallinna EBS Gümnaasiumisse aktusele, nende seas ka Are tüdrukud.  Publiku ees tuli käia koguni kaks korda: peale muinasjutu II koha, said arekad Creatlonis meeskondliku võidu. Võit oli eriti magus, sest II koha (Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 9.klassi poiste Trummeli) ees oli edumaa vaid 0.09 punkti, 3. koha said  Antsla Gümnaasiumi Kolm Musketäri (kaotusega 3,09 punkti).