Uudised

EESTI EUROOPA LIIDUS - 20 05. aprill toomas


Euroopa Liit on 27 liikmesriigiga majanduslik ja poliitiline ühendus.

Euroopa Liidu ühtsed õigusnormid peavad tagama kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise liidu piires. 19 liikmesriiki on võtnud tarvitusele ühisvaluuta euro.
Eestist sai EL-i liikmesriik 2004. aastal pärast kuus aastat kestnud ühinemisläbirääkimisi. Samaaegselt liitusid EL-iga Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Malta ja Küpros.
2007. aastal liitus Eesti Schengeni viisaruumiga, kus on kaotatud riikidevaheline piirikontroll.

2011. aastal võttis Eesti kasutusele ühisraha euro.  
Kuna sel aastal täitub ümmargune number ja on järjekordsed Euroopa Parlamendi valimised, on sellega seoses rida üritusi.
Nii käisid 2. aprillil 9. klassile külalistunde andmas Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsi tudengid, viies klassis läbi matkemängu, kuidas EL seadusi vastu võetakse.

Oli üleval kaks teemat: puurikanade keelustamine ja kellakeeramine Euroopa Liidus.
Samal päeval  külastasid 6. ja 7.klass Tallinnas Euroopa Elamuskeskust, kus uuriti näitust, vaadata filmi Euroopa Liidu kohta ja lahendati ülesandeid.

Sealsed juhendajad kiitsid Are laste nutikust, aktiivsust ja sõbralikkust.
Kõik taolised üritused peaksid õpilastele selgitama, kui oluline on Eestile olla selles ühenduses.


Õp Marju

Euroopa Liit on 27 liikmesriigiga majanduslik ja poliitiline ühendus.

Euroopa Liidu ühtsed õigusnormid peavad tagama kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise liidu piires. 19 liikmesriiki on võtnud tarvitusele ühisvaluuta euro.
Eestist sai EL-i liikmesriik 2004. aastal pärast kuus aastat kestnud ühinemisläbirääkimisi. Samaaegselt liitusid EL-iga Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Malta ja Küpros.
2007. aastal liitus Eesti Schengeni viisaruumiga, kus on kaotatud riikidevaheline piirikontroll.

2011. aastal võttis Eesti kasutusele ühisraha euro.  
Kuna sel aastal täitub ümmargune number ja on järjekordsed Euroopa Parlamendi valimised, on sellega seoses rida üritusi.
Nii käisid 2. aprillil 9. klassile külalistunde andmas Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsi tudengid, viies klassis läbi matkemängu, kuidas EL seadusi vastu võetakse.

Oli üleval kaks teemat: puurikanade keelustamine ja kellakeeramine Euroopa Liidus.
Samal päeval  külastasid 6. ja 7.klass Tallinnas Euroopa Elamuskeskust, kus uuriti näitust, vaadata filmi Euroopa Liidu kohta ja lahendati ülesandeid.

Sealsed juhendajad kiitsid Are laste nutikust, aktiivsust ja sõbralikkust.
Kõik taolised üritused peaksid õpilastele selgitama, kui oluline on Eestile olla selles ühenduses.


Õp Marju