MTÜ Mondo 15-19. aastaste Eestis elavate noorte rände ja/või kliimamuutuste teemaline konkurss


Me elame kliimamuutuste- ja rahvusvahelise rände ajastul. Temperatuuri tõus põhjustab katastroofilist mõju meie elukeskkonnale ning üha enam inimesi on sunnitud oma kodudest põgenema kas keskkonnatingimuste halvenemise või konfliktide ja tagakiusamise tõttu. Teisalt on kliimamuutustele tähelepanu pööramine ning turvaliste rändekogemuste tagamine võimaluseks suurte ülemaailmsete muutuste loomisel. Tihti on keeruline otsustada, kuidas me selliste suurte muutustega suhestume – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome.  

Are Kooli 9.kl noored alustasid maailmanädala raames juba kahes tiimis oma loovtööprojekti tegemist: tüdrukud võtsid teemaks rände-, poisid kliimateema.  

Tüdrukud Sofi- Riin ja Aureelika  joonistasid selle sügis-talve suurimast kriisist Leedu- Valgevene piiril. Kriis on jõudnud meile lähedale. Eks  iga inimene soovib paremat elu, helgemat tulevikku. See mis toimus(b) Poola- Valgevene piiril on masendav. Kurb on, kui inimestest saavad suurriikide mängukannid. 

Poisid valutasid südant  maakera soojenemise ja jääkarude tervise pärast.  

Rasmus, Ott, Cardo, Pruno ja  Cameron  tegid noatöö  jääkarude väljasuremise ohu kohta. Kliimasoojenemine on ülemaailmne probleem. Peale inimeste kannatavad selle all ka loomad, kes oma eksistentsi eest ei suuda ise võidelda. Poisse juhendas õp Mairo. 

Me elame kliimamuutuste- ja rahvusvahelise rände ajastul. Temperatuuri tõus põhjustab katastroofilist mõju meie elukeskkonnale ning üha enam inimesi on sunnitud oma kodudest põgenema kas keskkonnatingimuste halvenemise või konfliktide ja tagakiusamise tõttu. Teisalt on kliimamuutustele tähelepanu pööramine ning turvaliste rändekogemuste tagamine võimaluseks suurte ülemaailmsete muutuste loomisel. Tihti on keeruline otsustada, kuidas me selliste suurte muutustega suhestume – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome.  

Are Kooli 9.kl noored alustasid maailmanädala raames juba kahes tiimis oma loovtööprojekti tegemist: tüdrukud võtsid teemaks rände-, poisid kliimateema.  

Tüdrukud Sofi- Riin ja Aureelika  joonistasid selle sügis-talve suurimast kriisist Leedu- Valgevene piiril. Kriis on jõudnud meile lähedale. Eks  iga inimene soovib paremat elu, helgemat tulevikku. See mis toimus(b) Poola- Valgevene piiril on masendav. Kurb on, kui inimestest saavad suurriikide mängukannid. 

Poisid valutasid südant  maakera soojenemise ja jääkarude tervise pärast.  

Rasmus, Ott, Cardo, Pruno ja  Cameron  tegid noatöö  jääkarude väljasuremise ohu kohta. Kliimasoojenemine on ülemaailmne probleem. Peale inimeste kannatavad selle all ka loomad, kes oma eksistentsi eest ei suuda ise võidelda. Poisse juhendas õp Mairo.