Uudised

Rändnäitus ,,Inimõiguste ülddeklaratsioon” 02. veebruar toomas


Jaanuarikuu viimasel nädalal oli Are Koolis üleval Inimõiguste Instituudi rändnäitus ,,Inimõiguste ülddeklaratsioon”. Näitus koosnes kuuest kahe poolega kokkupandavast bännerist.

ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1948 vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioonis on kirjas 30 inimõigust. Enam kui 70 aasta jooksul on inimõiguste arv kasvanud ligi 300 -ni.

Ühiskonda hoiavad koos normid, milleks on tavad, kõlblus-, viisakus- ja õigusnormid, mis juhivad inimeste käitumist ja võimaldavad ette näha kaasinimeste tegutsemist.

Inimõigused:

 • on universaalsed, kuuluvad kõigile inimestele igal ajal ja igas kohas;
 • kaitsevad inimese peamisi vajadusi ja enesemääratlust;
 • põhinevad kõlblusnormidel;
 • on kehtiva õiguse mõõdupuu.

5.-9.klassi õpilased lahendasid ajalootunnis võistu selle põhjal rsistsõna.

Parimad olid  ( arvesse läks kiirus ja õigsus ( ka õigekiri) :

 1. 5.klassist Stig, Oscar ja Loore- Eliis
 2. 6.klassist Kerlin, Lili- Marleen ja Greete Mai
 3. 7.klassist Henri, Mario ja Lisann
 4. 8.klassist Isabela ja Kevin
 5. 9.klassist Liisa, Kärtu ja Reijo.

Ehk on silmaring jälle veidi avaram?

Õp Marju

Jaanuarikuu viimasel nädalal oli Are Koolis üleval Inimõiguste Instituudi rändnäitus ,,Inimõiguste ülddeklaratsioon”. Näitus koosnes kuuest kahe poolega kokkupandavast bännerist.

ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1948 vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioonis on kirjas 30 inimõigust. Enam kui 70 aasta jooksul on inimõiguste arv kasvanud ligi 300 -ni.

Ühiskonda hoiavad koos normid, milleks on tavad, kõlblus-, viisakus- ja õigusnormid, mis juhivad inimeste käitumist ja võimaldavad ette näha kaasinimeste tegutsemist.

Inimõigused:

 • on universaalsed, kuuluvad kõigile inimestele igal ajal ja igas kohas;
 • kaitsevad inimese peamisi vajadusi ja enesemääratlust;
 • põhinevad kõlblusnormidel;
 • on kehtiva õiguse mõõdupuu.

5.-9.klassi õpilased lahendasid ajalootunnis võistu selle põhjal rsistsõna.

Parimad olid  ( arvesse läks kiirus ja õigsus ( ka õigekiri) :

 1. 5.klassist Stig, Oscar ja Loore- Eliis
 2. 6.klassist Kerlin, Lili- Marleen ja Greete Mai
 3. 7.klassist Henri, Mario ja Lisann
 4. 8.klassist Isabela ja Kevin
 5. 9.klassist Liisa, Kärtu ja Reijo.

Ehk on silmaring jälle veidi avaram?

Õp Marju