Uudised

Tori noortevolikogu külaskäik 11. oktoober toomas


Täna käisid Are Koolis 5.-8.klassile esinemas  ja oma tegevust tutvustamas Tori valla noortevolikogu kolmeliikmeline esindus, nende seas ka meie kooli vilistlane Mirko. 

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on Tori valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning kaasarääkimine valla noorsootöö küsimustes. Volikogu eesmärgiks on  noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele ning koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega. Noortekogu liikmetel  on võimalus osaleda vallavolikogu istungitel ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel ning korraldada erinevaid üritus.  
 

Et kevadel on tulemas uued valimised,  siis tänased liikmed kutsusid kaasa mõtlema ja ka võimalusel osalema neis. Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati,  mandaat kestab kaks aastat. Saime targemaks! 

Täna käisid Are Koolis 5.-8.klassile esinemas  ja oma tegevust tutvustamas Tori valla noortevolikogu kolmeliikmeline esindus, nende seas ka meie kooli vilistlane Mirko. 

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on Tori valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning kaasarääkimine valla noorsootöö küsimustes. Volikogu eesmärgiks on  noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele ning koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega. Noortekogu liikmetel  on võimalus osaleda vallavolikogu istungitel ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel ning korraldada erinevaid üritus.  
 

Et kevadel on tulemas uued valimised,  siis tänased liikmed kutsusid kaasa mõtlema ja ka võimalusel osalema neis. Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati,  mandaat kestab kaks aastat. Saime targemaks!